http://i844.photobucket.com/albums/ab8/phanhuynghiem/ANH%20BIET%20NOI/met-moi.jpg

Người nằm mộng giữa thiên nhiên.
Còn hơn tỉnh giấc,lạc miền trần gian
Thôi thì nằm xứ viễn miên
Để cho mộng biến thành tiên giáng trần.

Nằm mộng giữa xứ hoa ngàn....
Còn hơn về lại giữa miền nhân gian...
Thôi đành bơi giữa thênh thang...
Còn hơn tỉnh mộng ,hổ mang về rừng.....?

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông