Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 28/10/2014 15:15

Trở về nơi đã từng xa
núi non vẫn núi cây già vẫn cao
gió hè vẫn ngọn gió Lào
đất thì vẫn đất thửa nào đỏ tươi
sông quê bên lở bên bồi
phù sa ai gửi cho tôi bên này
ai trồng thêm một đường cây
tôi về trái chín trên tay ngọt ngào

tháng năm là tháng năm nào
thời gian vai áo phai màu bâng khuâng
tôi đi ai dõi trông chừng
suối nguồn trông biển núi rừng trông cây

người ơi trái đất ngày ngày
mọi điều tốt xấu vẫn quay không ngừng
vẫn quay cả núi lẫn rừng
cả sông lẫn biển cả mình lẫn ta

trở về nơi đã từng xa
chẳng nguyên chỗ cũ ngôi nhà năm xưa…