Chuối hương trĩu quả chín vàng
Ngỡ chim say nắng tụ đàn ngủ quên
Nương chè xanh một vùng im
Mít như đàn lợn lim dim no tròn
Xum xuê môn giọt nắng giòn
Đậu đầy rừng quýt ai trồng nơi đây...

Mặt trời treo giữa đỉnh ngày
Dừng chân rừng quế võng quây một vùng
Rừng theo nhịp võng cây rung
Tự đâu hương bỗng thơm lừng không gian

Rừng ơi rừng ngủ mơ màng
Võng đưa cho khắp núi ngàn dâng hương...


Hương Sơn, hè 1973