Đã qua thời lãnh tụ
Thời bây giờ chém gió lại thành công
Những chính khách tiền
Những tổng thống bất ngôn nói đi rồi nói lại
Những sửa sai không ai có tội
Nhân loại thích đổi thay
Thay đổi
Đổi thay…

Anh thích tổng thống thế này
Tôi thích tổng thống thế kia
Úm ba la
Oẳn tù tì
Những âm mưu không thay đổi
Buồn và vui
Cũ và mới
Lộn sòng
Chỉ trơ trẽn lên ngôi như hàng dổm

Nếu anh không chơi với tôi
Tôi sẽ chơi với kẻ thù của anh
Sự bất cẩn sẽ biến thành tội ác
Những ngông cuồng thành hiểm hoạ chiến tranh.

Thế giới lướt rất nhanh
Trên mạng ảo
Nhưng nhốn nháo hiện hành là có thật

Tổng thống
Ai là người sắp đặt
Trật tự thế gian?
Phải chăng một lũ quan tham
Những cái đầu hit-le hiện đại
Hãy nghe lời bé gái:
Tôi đi chết đây. Tôi chán các ngươi rồi!…


9.11.2016