Thả mình vào Cần Thơ
bồng bềnh dòng sông Hậu
Bạn bè nhậu tới bờ
biến mình thành hậu đậu.

Những cơn sốt chỏng chơ
quay cuồng cùng dra đệm
Câu vọng cổ bất ngờ
ứa lòng người xa đến.

Chưa quen mà lưu luyến
chưa kết mà mộng mơ
Có ai độc hành thơ
Tự chốn nào xa thẳm.

Những chân dài da trắng
những râu tóc ngang tàng
những chân quê phố thị
nhập lại thành kiêu sang.

Tạm biệt Trúc Linh Lan,
xa rồi Lưu Thống Nhứt
Huy Thọ nghệ sĩ già
tiếng sáo ngân cao vút...

Tạm biệt Chuông taxi
"nhà thơ trẻ" Phan Huy
Xe qua cầu sông Hậu
nghe lòng không muốn đi...


Sài Gòn, 4.8.2016