Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 15/04/2014 05:23 bởi Nguyễn Trọng Tạo, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 15/04/2014 05:44 bởi Nguyễn Trọng Tạo
(Tập thơ, Hội VHNT Hà Tĩnh, 1973. In chung cùng Nguyễn Quốc Anh)