nếu tôi sắm vai hề
em sẽ cười hay khóc
tôi sắm vai kẻ ác
em căm thù tôi không?

trong vai gã si tình
đừng ghen oan tôi nhé
trên ngai vàng phục chế
tôi đã từng lên ngôi...

còn bây giờ chính tôi
trong vai người lính ấy
vì dải đất ngàn đời
tôi tuôn dòng máu chảy!

thì em đừng buồn vậy
tôi vẫn còn đấy thôi
nỗi niềm không định trước
lại cùng em nói cười...

ngoài kia dòng sông trôi
tắt dần đèn nhà hát
bên em về đời thật
trong vai mình... dễ đâu