Những giấc mơ đen trắng
Mơ hồng, mơ hoa, mơ chạy, mơ bay,mơ ngồi,mơ nằm,mơ đứng.
Mơ thần tiên,mơ ma,mơ quỷ sứ,mơ cười,mơ hát, mơ nói,mơ gọi
Dịu mơ,ác mơ
Mơ trong ống kính, mơ trong mắt nheo,mơ ngắm ,mơ nhìn...

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông