Nhắm mắt lại thấy mình đi giữa nắng
những con đường phương Nam tốc độ không ngờ

phóng chiếc xe tàng vì em hay vì thơ?

Nhắm mắt lại thấy mình ngồi giữa quán
li bia tràn bọt trắng bạn bè trao
trứng vịt lộn dưa tươi và tái nhúng
đời thì dài mấy lúc nhậu cùng nhau

nhậu vừa say còn đưa bạn lên tàu!

Nhắm mắt lại thấy vườn đầy trái chín
người trong cây thơm thảo đến lạ lùng
đồng rộng quá gió không nơi nghỉ tạm
mặt trời thành chấm sáng giữa mênh mông

bỗng ước là trái cây bỗng ước là gạo trắng
cho em chất lên thuyền dong duổi những dòng kênh

Ôi phương Nam phương Nam, bao giờ lại cùng Người
ta như kẻ đam mê cải lương phải bữa săn hụt vé
đành nhắm mắt đôi lần cho vợi nhớ…