người ta nói: gương mặt con người là mảnh đất
 khám phá không bao giờ biết chán
người ta cũng nói: nhìn mặt buồn nôn

em lỗng lẫy mộng mơ giờ nhàu nát bên đường
anh là kẻ vớt trăng bao lần trăng vỡ nát

người ta nói: con số không đấy chính là sa mạc
người ta cũng nói: quá khứ hiện tại tương lai
  đồng hiện trên cát mênh mông

sao anh bỗng thèm chết đuối cùng trăng
đừng ai vớt, đừng hoan hô đả đảo...


12.11.1993