Chỉ mình em biết anh khi em mặc áo có túi
Em mang anh đi
Em về cởi áo treo lên mắc
Anh không nằm bên em.

Chỉ mình em biết anh khi ra khỏi nhà em xách theo cái túi
Em mua gì… anh trong túi trả tiền
Em cười duyên với chàng trai trước mặt
Anh là người bị cái túi bịt mắt

Em nói chuyện
anh nghe
Anh nói chuyện
em ngỡ mình độc thoại
Không ai quản được anh
Chỉ cái túi và em

Chỉ mình em biết anh là của em
Không ai biết
Em suốt đời chỉ mình anh
Mình anh biết em

Đến một ngày em mặc áo không túi
Không bao giờ mang túi bên người
Anh ở đâu anh ơi
Không thấy anh ở đâu giữa đời em không túi

Anh
Người đàn ông duy nhất của em
Người đàn ông trong túi đàn bà.


Hà Nội, 3.12.2014