CÓ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ
Có một ngày nào đó?
Em trả lại nơi đây
Mắt môi và nụ cười
Nhẹ nhàng thoáng như mây

Ôi con tim còn đầy
Lưu giữ tình thương mến
Ta con chim hoài mộng
Mơ bay ngàn cánh hồng

Cơn đau sóng âm thầm
Đung đưa nguồn đau nhói
Tình khơi vào khói mây
Cuốn theo làn u tối

Em trả lại mắt tôi
Một trời sao lấp loáng
Gió trả lại mái đầu
Sợi tóc mềm gọi nắng

Bao la ngàn mây trắng
Tả tơi từng cánh bay
dòng hư hao dâng đầy
Lên tới nguồn ảo giác

Néu có Lần thấy trước
Ngàn thu về một ngày
Tình em còn đang chảy
Hay ngược dòng hư vô.

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông