Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ba chi vào 14/03/2007 18:35

Con nghe tiếng mẹ ho 260 cây số
Đêm nay mẹ lạnh con…


Hà Nội, 2007