Mưa rừng nghe được từ xa
Rì rầm lá nứa, mượt mà lá ngâu
Chim k'tia bay vút về đâu
Lộp độp trên đầu - lá cọ chung chiêng
Mưa trên lá chuối - mưa nghiêng
Mưa như tắm cả đồi sim - mưa tròn…

Bỗng mưa chạm tiếng cười giòn
Mấy anh lính trẻ sáng tròn mắt mưa
ở đây nhà vắng cây thưa
Lán tranh che tạm nắng trưa mưa chiều!
Tiếng cười trong trẻo đến yêu
Nước mưa như cũng chiều theo tiếng cười
Bàn tay lấp loáng lưng đồi
Mặt người thấp thoáng mặt trời trong mưa
Lính ta gieo lúa, trỉa ngô
Mưa rừng chợt tạnh cũng vừa nghỉ tay
Lán tranh khói thuốc vờn bay
Bát cơm gạo mới xới đầy hương thơm…

Mưa đi qua, để lặng yên
Đã nghe trong đất mầm lên rì rào…