Có một con cá Đối
Sống ở dưới dòng sông
Dòng sông xanh và trong
Đối tha hồ bơi lội.

Một hôm gặp Hoa Duối
Diện quần áo lụa vàng
Đối bèn hỏi "người sang"
- Quê trên bờ có phải?

Hoa Duối liền thưa lại:
- Quê tôi ở trên bờ
Trên bờ thích lắm cơ
Hoa thơm và gió thổi.

Một hôm đang bơi lội
Trông thấy áo xanh rờn
Đối hỏi chàng Cỏ Non:
- Quê trên bờ có phải?

Cỏ Non liền thưa lại:
- Quê tôi ở trên bờ
Trên bờ thích lắm cơ
Hoa thơm và gió thổi.

Thế là con cá Đối
Liền nhảy vội lên bờ
Vừa gặp lúc nắng to
Đối mệt nhoài, nằm thở.

Miệng khát khô, Đối nhớ
Dòng nước xanh và trong
Muốn quay lại dòng sông
Nhưng chẳng làm sao được.

May có cơn mưa lớn
Mang Đối về quê hương!