Chưa có đánh giá nào
6 bài thơ
Tạo ngày 03/08/2015 00:33 bởi Nguyễn Trọng Tạo, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 03/08/2015 01:03 bởi Nguyễn Trọng Tạo
Tập trường ca Biển mặn (NXB Hội Nhà văn, 2015).

Nhặt lên hạt muối, thưa rằng:
Một phần biển mặn. Mấy phần máu xương…