sau Rock Rap nổ tung nhịp điệu
sẽ còn gì điên cuồng ơi
tôi mặc lại complet cravat
symphonie cổ điển tấu lên rồi

hoa đã tặng. Người đã không còn nữa
em đã yêu. Em đã bỏ tôi đi

sẽ dở hơi nếu là tôi khóc
nhưng cười vui thì tôi sẽ làm gì

còn Rock rap hay còn đêm cổ điển
điên cuồng ơi mơ mộng bỏ tôi rồi
niềm Hy Vọng vẫn chưa hề lụi tắt
khi bên chồng em lại nhớ về tôi...


1993