Hoa như con gái ban mai
Hoa là duyên thắm mùa xuân
Hoa đem nguồn suối hương thơm
Tô thám sắc hương người thiếu nữ
Làm nồng nàn thêm hồn suối thi nhân.

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông