Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 19/01/2007 21:16

khát nước - mời cạn ly đầy
khát men - mời cạn rượu này
khát tình - uống cạn – tháng ngày buồn tênh