Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 1 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 28/05/2016 14:23

舟次送禮部員外回寓養病

偶因公幹一逢君,
我去君回鄭重分。
莫道海程風氣甚,
故教微恙代同人。

 

Chu thứ tống lễ bộ viên ngoại hồi ngụ dưỡng bệnh

Ngẫu nhân công cán nhất phùng quân,
Ngã khứ quân hồi trịnh trọng phân.
Mạc đạo hải trình phong khí thậm,
Cố giao vi dạng đại đồng nhân.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 102, tháng 2-1926

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đại đồng

Ở câu 4 代同 hay 大同 theo thiển ý của tôi là 大同,còn nếu là 代同 thì không thể dịch là người cùng thời đại,với nghĩa ấy phải là Đồng đại 同代 (như đồng học,đồng sự đồng niên...).Xin các vị chỉ giáo để dịch bài thơ cho đúng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đại đồng

Cháu đã kiểm tra theo văn bản trong Nam Phong tạp chí thì chép là 代同. Trong này chỉ có bản chữ Hán, ngoài ra không có gì khác. Hy vọng ai có nguồn tham khảo khác để so sánh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhân chuyến việc công chợt gặp ông,
Tôi đi anh đến rõ phân công,
Biết chăng đường biển nhiều phong khí,
Gắng giấu bệnh xoàng hoàn cảnh đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời