Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2007 19:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/09/2008 23:24

望瀛

望瀛投暮繫吟船,
詩景撩人晚興牽。
浴翠雨晴峰似玉,
大安潮漲水如天。
依依遠樹青煙裏,
渺渺平沙白鳥前。
三十年前湖海趣,
茲遊奇絕勝蘇仙。

 

Vọng Doanh

Vọng Doanh đầu mộ hệ ngâm thuyền,
Thi cảnh liêu nhân vãn hứng khiên.
Dục Thuý vũ tình phong tự ngọc,
Đại An triều trướng thuỷ như thiên.
Y y viễn thụ thanh yên lý,
Diểu diểu bình sa bạch điểu tiền.
Tam thập niên tiền hồ hải thú,
Tư du kỳ tuyệt thắng Tô tiên.

 

Dịch nghĩa

Đầu buổi chiều đến Vọng Doanh buộc thuyền thơ
Cảnh nên thơ trêu ghẹo và lôi kéo cảm hứng con người vào buổi chiều
Mưa tạnh núi Dục Thuý biếc như màu ngọc
Cảnh Đại An nước triều lên hoà với trời
Lờ mờ rặng cây, xa trong làn khói xanh
Bãi sông bát ngát bằng phẳng trước bầy chim trắng
Thú hồ hải ba mươi năm về trước
Tô tiên (Tô Đông Pha) cũng phải chịu thua cuộc chơi tuyệt vời này.


Vọng Doanh: huyện sở tại của thị trấn Ninh Bình, nơi có núi Dục Thuý.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Buộc thuyền lên bến Vọng Doanh đây
Gợi hứng chiều thơ một cảnh bày
Dục Thúy mưa tan xanh tựa ngọc
Đại An triều dậy nước hòa mây
Mịt mù khói biếc cây mờ hiện
Bằng phẳng cát vàng chim trắng bay
Ba chục năm, từng đây đó khắp
Tô tiên đâu được thú như vầy!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Vọng Doanh chiều đến buộc thuyền chơi,
Thi cảnh về hôm những ghẹo người.
Dục Thuý mưa tan non tựa ngọc,
Đại An triều nổi nước như trời.
Xa mù cây cối khói xanh toả,
Man mác bãi bờ chim trắng bơi.
Ba chục năm xưa hồ hải thú,
Tô tiên còn kém thú này xơi.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Chiều về... Huyện Vọng, buộc thuyền thơ,
Cảnh gợi người thơ dám hững hờ?
Núi Chả ngọc phô, mưa mới tạnh,
Cửa Yên trời ngập, nước lên to.
Cây xa tăm tắp... xanh lồng khói,
Cát phẳng mênh mông, trắng lượn cò.
Ba chục năm xưa hồ hải thú,
Chuyến này, thú vượt cả ông Tô!


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiều đến Vọng Doanh thuyền buộc mái,
Cảnh thơ cảm hứng chợt dâng đầy.
Mưa tan Dục Thúy non như ngọc,
Sóng dậy Đại An nước lẫn mây.
Mờ tỏ hàng cây xanh khói tỏa,
Mênh mang bãi cát trắng chim bay.
Ba mươi năm trước vui hồ hải,
Hơn cả Tô tiên hưởng thú này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Vọng Doanh chiều tới buộc thuyền thơ,
Thơ hứng trêu nhau khó hững hờ.
Dục Thuý tan mưa non tựa ngọc,
Đại An sóng dậy nước không bờ.
Cây xa tăm tắp ngang hơi biếc,
Bãi cát mênh mông trước cánh cò.
Ba chục năm xưa hồ biển trải,
Chuyến này vui thú vượt ông Tô.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sắp tối Vọng Doanh ngâm buộc thuyền
Cảnh thơ gợi hứng nhập chiều nghiêng
Tạnh mưa Dục Thuý non như ngọc
Triều dậy Đại An mây nước liền
Mờ mịt cây xa trùm khói biếc
Tít mù bãi cát trắng chim chiền
Ba mươi năm trước vui hồ hải
Nay tuyệt, còn hơn Tô Thức tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều đến Vọng Doanh thuyền buộc chơi.
Kéo trêu cảm hứng cảnh nên thơ.
Mưa tan Dục Thuý màu như ngọc,
Triều nổi Đại An hoà với trời.
Mờ mịt rặng cây xanh khói toả,
Bát ngát sông bằng chim trắng bơi.
Ba mươi năm trước vui hồ hải,
Thua cảnh Tô tiên chơi tuyệt vời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời