秋夜客感(西風撼樹響錚錚)

西風撼樹響錚錚,
搖落聲悲久客情。
黃葉滿庭秋過半,
青燈和雨夜三更。
病多骨瘦眠應少,
官冷身閒夢亦清。
一念息來千念息,
雞虫自此了相爭。

 

Thu dạ khách cảm (Tây phong hám thụ hưởng tranh tranh)

Tây phong hám thụ hưởng tranh tranh,
Diêu lạc thanh bi cửu khách tình.
Hoàng diệp mãn đình thu quá bán,
Thanh đăng hòa vũ dạ tam canh.
Bệnh đa cốt sấu miên ưng thiểu,
Quan lãnh thân nhàn mộng diệc thanh.
Nhất niệm tức lai thiên niệm tức,
Kê trùng tự thử liễu tương tranh.

 

Dịch nghĩa

Gió tây lay động cây cối nghe tiếng rì rào
Tiếng buồn khiến đau lòng khách tha phương lâu ngày
Lá vàng rụng đầy sân, quá nửa mùa thu đã sang
Ánh đèn xanh hòa trong tiếng mưa đã ba canh
Bệnh nhiều, xương gầy nên mất ngủ
Rảnh việc quan, nhàn rỗi nên mộng cũng nhẹ nhàng
Dứt được một niềm suy tư, hẳn nghìn mối khác cũng dứt
Gà và bọ từ nay thôi chớ tranh nhau nữa


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Rì rào cây cối gió tây lay
Xa vẳng xui đau dạ khách này
Lá úa sân tràn, thu tiết muộn
Mưa dai đèn lụn, khắc canh chầy
Bệnh nhiều thiếu ngủ, châu thân ốm
Việc rỗi dư nhàn, thanh mộng say
Một mối lo nguôi, nghìn mối dứt
Chuyện sâu gà, dứt điểm từ nay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Cây lộng gió tây vẳng tiếng đàn,
Dạt dào tình khách tiếng bi than.
Sân đầy lá úa thu già nửa,
Mưa hắt đèn xanh khắc chửa tàn.
Ngủ ít, xương gầy do bệnh lắm,
Mộng thanh, mình rỗi bởi quan nhàn.
Một niềm dứt ấy muôn niềm dứt,
Gà bọ thôi tranh, kẻo hại thân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Nghiệp

Phương đoài gió động tiếng lao xao
Đau đáu tha hương dạ xót bào
Lá úa thu về tơi tả rụng
Đèn mờ đêm xuống hắt hiu chao
Xương gầy mất ngủ đâm suy quẩn
Việc rảnh thừa mơ cứ mộng trào
Ước cắt trầm tư ngàn mối cởi
Tương tàn trù dập ích chi đâu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Gió tây cây lắc, tiếng lanh tranh
Rung động tiếng rơi khách nặng tình
Sân ngập lá vàng thu quá nửa
Hoà mưa đèn lụn suốt ba canh
Xương gầy bệnh lắm không sao ngủ
Quan rỗi thân nhàn mộng nhẹ tênh
Ngưng một suy tư nghìn mối nghỉ
Từ nay gà bọ dứt tranh giành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xao xác hơi may cây lá động,
Tha hương xuôi khách não lòng chưa.
Thu tàn lá úa đầy sân vắng,
Đêm lạnh đèn xanh dội tiếng mưa.
Bệnh lắm xương gầy nằm khó ngủ,
Việc nhàn công rỗi mộng say sưa.
Mối lo bớt một ngàn lo dứt,
Tranh cạnh từ nay quyết phải chừa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Heo may vi vút gió lay cành,
Tiếng rụng buồn xui khách chạnh tình.
Quá nửa thu đầy sân lá úa,
Canh ba mưa với ngọn đèn xanh!
Bệnh nhiều, ngủ ít, người thêm rạc,
Quan rỗi, thân nhàn, mộng cũng thanh.
Một mối dứt xong nghìn mối dứt,
Chuyện gà với bọ hết phiền tranh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gió tây xào xạc động cây cành,
Rộn điệu thương bi chạnh khách tình.
Lá úa đầy sân thu quá nửa,
Đèn xanh mưa hắt đêm ba canh.
Bệnh nhiều gầy vóc đành khan ngủ,
Quan rảnh thân nhàn mộng cũng thanh.
Một nỗi dứt xong nghìn nỗi dứt,
Gà sâu từ đó hết tranh giành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió tây cây động tiếng rì rào,
Buồn khách tha hương ở lâu ngày.
Vàng lá đầy sân, thu quá nửa,
Đèn hoà trong tiếng mưa canh chầy.
Bệnh nhiều, xương ốm nên mất ngủ,
Nhàn rỗi việc quan mộng cũng say.
Dứt một suy tư, nghìn mối dứt,
Từ nay gà bọ khỏi tranh hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời