Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 15:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/08/2007 11:33

Nhà ngặt bằng ta ai kẻ vì,
Khó khăn phải luỵ đến thê nhi.
Đắc thì thân thích chen chân đến,
Thất sở láng giềng ngoảnh mặt đi.
Lều tiện Nhan Uyên tìm tới đỗ,
Đường cùng Nguyễn Tịch khóc làm chi.
Thu song vắng vẻ nhàn vô sự,
Tai chẳng còn nghe tiếng thị phi.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976, tr. 414-415