Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/04/2007 19:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/09/2008 23:13

次韻陳尚書題阮布政草堂

一心報國尚桓桓,
小構茆亭且自寬。
薇省退歸花影轉,
金門夢覺漏聲殘。
琴書雅趣真堪尚,
松菊歡盟亦未寒。
後樂想知終有意,
好將事業百年看。

 

Thứ vận Trần thượng thư đề Nguyễn bố chánh thảo đường

Nhất tâm báo quốc thượng hoàn hoàn,
Tiểu cấu mao đình thả tự khoan.
Vi tỉnh thối quy hoa ảnh chuyển,
Kim môn mộng giác lậu thanh tàn.
Cầm thư nhã thú chân kham thượng,
Tùng cúc hoan minh diệc vị hàn.
Hậu lạc tưởng tri chung hữu ý,
Hảo tương sự nghiệp bách niên khan.

 

Dịch nghĩa

Một lòng báo quốc vẫn còn đeo đẳng hăng hái
Dựng mái tranh để tự giải khuây
Từ chỗ vi tỉnh về thì bóng hoa đã chuyển
Tỉnh mộng kim môn ra thì đồng hồ lâu cũng đã cạn
Cái thú cầm thư trang nhã thật đáng chuộng
Lời hẹn vui với hoa lá cũng chưa nguôi
Vui sau (lo trước) tưởng cuối cùng cũng có ý
Đáng mang sự nghiệp trọn đời ra nêu gương về sau.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Báo quốc đã nguyền, chí vẫn theo
Nhà tranh một nếp thú tiêu tao
Tan giờ vi tỉnh, hoa tàn mất
Tỉnh mộng kim môn, hồ đã hao
Thú hưởng sách đàn lòng đáng chuộng
Nguyện vui tùng cúc ý chưa xao
Giữ niềm "hậu lạc" chung là tốt
Sự nghiệp đời, gương ấy hẳn cao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Một lòng báo quốc vẫn hăng say,
Tiêu khiển nhà tranh một nếp này.
Vi sảnh lui về hoa bóng chuyển,
Kim môn mộng tỉnh lậu giờ xoay.
Cầm thư thú nhã là nên chuộng,
Tùng cúc nguyền xưa cũng chửa khuây.
Đã biết vui sau đành có ý,
Trọn đời sự nghiệp hãy xem đây.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một lòng ái quốc vẫn chăm chăm,
Dựng mái nhà tranh cốt dưỡng thân.
Vi tỉnh dời chân chiều xế nửa,
Kim môn tỉnh mộng nước vơi phần.
Sách đàn nhã thú luôn ưa thích,
Tùng cúc nguyền vui khó dửng dưng.
Lo trước vui sau gìn trọn ý,
Trọn đời sự nghiệp sáng công huân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Một lòng báo quốc chí còn say,
Dựng túp lều tranh tạm tự khuây.
Vi sảnh lui về hoa chuyển bóng,
Cửa vàng tỉnh mộng giọt canh chầy.
Sách đàn vui thú ưng ham chuộng,
Thông cúc thề xưa vẫn vẹn đầy.
Chừng biết "vui sau" rành có ý,
Trăm năm sự nghiệp đợi mai này.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Một lòng báo quốc trọn thân đời
Dựng mái nhà tranh tự thảnh thơi
Vi sảnh lui về hoa chuyển bóng
Kim môn mộng tỉnh giọt tàn rồi
Thú đàn, sách, nhã sao mà chuộng
Vui hẹn cúc tùng cũng chẳng nguôi
Nghĩ biết vui sau là có ý
Trăm năm sự nghiệp vẫn ngời ngời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một lòng báo quốc vẫn hăng say,
Dựng mái nhà tranh tự giải khuây.
Vi tỉnh lui về hoa chuyển bóng,
Kim môn tỉnh mộng cạn dòng lâu.
Cầm thư cái thú nên ưa chuộng,
Hoa lá hẹn vui giải mối sầu.
Lo trước vui sau cùng có ý,
Trọn đời sự nghiệp nêu gương sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời