Đăng bởi Vanachi vào 17/04/2007 19:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/09/2008 07:40

次韻黃門侍郎阮菊坡賀新居成

弓餘僻地半榛荊,
喜得新詩當座銘。
瓮秫屢傾謀婦酒,
囊書惟有草玄經。
蓬門倒履迎佳客,
花塢移床近曲櫺。
笑我老來狂更甚,
旁人休怪次公醒。

 

Thứ vận Hoàng môn thị lang Nguyễn Cúc Pha hạ tân cư thành

Cung dư tịch địa bán trăn kinh,
Hỷ đắc tân thi đương toạ minh.
Ung thuật lũ khuynh mưu phụ tửu,
Nang thư duy hữu thảo Huyền kinh.
Bồng môn đảo lý nghinh giai khách,
Hoa ổ di sàng cận khúc linh.
Tiếu ngã lão lai cuồng cánh thậm,
Bàng nhân hưu quái Thứ công tinh.

 

Dịch nghĩa

Chỗ đất vắng hơn một công, phân nửa rậm rạp gai
Mừng được bài thơ mới nên chép vào chỗ ngồi (để nhớ)
Hũ gạo thường dốc nghiêng, nghĩ chuyện nấu rượu với vợ
Túi sách chỉ có chép Thái Huyền kinh thôi
Mang ngược dép vội ra cửa bồng đón khách quý
Dời giường gần chỗ gốc giàn hoa
Tự cười ta về già càng điên lắm
(Nhưng) người láng giềng chớ lạ rằng Thứ Công vẫn tỉnh đây.


Nguyễn Cúc Pha: hiệu của Nguyễn Mộng Tuân, danh sĩ đời Lê Thánh Tông, làm Thượng kinh xa Đô uý.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Già công đất vắng, nửa đầy gai
Mừng chép tân thư tại chỗ ngồi
Rủ vợ thường nghiêng vò cất rượu
Xem kinh lo giữ sách ghi lời
Ngõ bồng đón khách, giày mang chéo
Song cửa xem hoa, giường kéo dời
Cười tớ càng ngông theo tuổi tác
Thứ Công vẫn tỉnh, láng giềng ơi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Hơn cung đất hẹp nửa đầy gai,
Mừng được tân thi chép chỗ ngồi.
Rượu, cậy nhà nghiêng cong nếp mãi,
Túi, duy quyển chép Thái huyền thôi.
Cửa nè lộn dép ra mời khách,
Khóm cảnh dời giường đến dưới chơi.
Cười tớ về già cuồng lại quá,
Thứ công tỉnh đấy, xóm giềng coi.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nửa cung đất hẹp gốc gai rồi,
Vui được bài minh treo chỗ ngồi.
Hũ gạo nghiêng đưa vợ cất rượu,
Túi thơ chỉ chép kinh Huyền thôi!
Ngõ bồng đón khách dép mang ngược,
Song chấn xem hoa giường dịch dời.
Cười tớ càng già ngông quá quắt,
Láng giềng đừng lạ thứ công tôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hơn công đất vắng trồng gai
Mừng xem thơ bạn ghi ngay chỗ ngồi
Huyền Kinh đầy túi chép rồi
Nghiêng vò chuốc rượu mình ơi hãy làm
Gường kê hoa nở bên giàn
Cửa bồng mừng khách dép quàng sai chân
Cười ta già lại thêm ngông
Láng giềng chớ nghĩ Thứ Công say rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một công đất vắng, nửa đầy gai,
Mừng mới chép bài thơ ghế ngồi.
Hũ gạo dốc nghiêng, vợ nấu rượu,
Thái Huyền túi sách chép kinh thôi.
Dép mang ngược vội ra mời khách,
Dời chỗ gần giường gốc hoa chơi,
Cười ta già lão càng điên lắm,
Thứ Công vẫn tỉnh láng giềng coi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời