首尾吟

谷城南犼蔑間
奴搩俧少琟吿
昆隊遁揚埃眷
堏馭檝少几绖
傉瞸狹回坤且琾
茹涓趣庶礙挼働
朝官拯沛隱拯沛
谷城南伨蔑間

 

Thủ vĩ ngâm

Góc thành Nam, lều một gian,
No nước uống, thiếu cơm ăn.
Con đòi trốn, dường ai quyến,
Bà ngựa gầy, thiếu kẻ chăn.
Ao bởi hẹp hòi khôn thả cá,
Nhà quen thú thứa ngại nuôi vằn.
Triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải,
Góc thành Nam, lều một gian.


Bài thơ này có thể là làm trong lúc Nguyễn Trãi bị giam lỏng ở Đông Quan theo bài tựa của Nguyễn Khắc Kiệm hay là trong lúc ông bị Lê Thái Tổ ruồng bỏ sau khi bị giam vì bị nghi có liên quan với án Trần Nguyên Hãn, tuy được tha và vẫn giữ chức quan, nhưng không được làm việc gì. Chúng tôi (nhóm Đào Duy Anh) đoán là làm trong trường hợp thứ hai, vì trong thơ đã có vẻ chán chường lắm, không thể là giọng thơ của một người thanh niên 30 tuổi còn đầy tráng khí (lúc bị giam lỏng ở Đông Quan) mới gặp khó khăn nhất thời. Vả chăng nếu là bị giam ở Đông Quan thì không thể có câu “Triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải”.

Nguồn:
1. http://nguyendu.com.free....honom/nguyentrai-qatt.htm
2. Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thủ vĩ ngâm

Góc thành Nam lều một gian.
谷 城南 寮 沒 間
No nước uống thiếu cơm ăn
奴 渃 俧 少 粓 咹
Con đòi trốn dường ai quyến
昆 隊遁 羕 哀 眷
Bà ngựa gầy thiếu kẻ chăn
堏 馭 掑 少 几 搷
Ao bởi hẹp hòi khôn thả cá.
泑 罢 狹 徊 坤 且 个
Nhà quen thú thứa ngại nuôi vằn
茹 悁 趣 次 碍 餒 彣
TRiều quan chẳng phải ẩn chẳng phải
朝 官庄 沛 隐 庄 沛
Góc thành nam lều một gian

谷 城南 寮 沒 間

44.25
Trả lời
Ảnh đại diện

từ xú xưa trong thủ vĩ ngâm

có nhiều người còn đang nghi ngờ  và mơ hồ về chữ "xú xứa" trong bài thơ này.Ngoài ra có một vài ý kiến khác đưa ra  chữ dùng trong câu thơ đó còn là "thú thứa".nhưng thực chất hiện nay có nhiều tài liệu nghiên cứu viết cách ghi là "xú xứa " hay "thú thứa" đều đúng vì cả 2 từ này đều mang ý nghĩa chỉ sự lôi thôi, nhếch nhác, bừa bộn.từ "thú thứa "là  một từ ngữ cổ .

44.75
Trả lời