15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2007 18:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/09/2008 08:54

酬友人見寄

矯矯龍襄萬斛舟,
安行每懼覆中流。
事堪涕淚非言說,
運落風波豈智謀。
身外浮名煙閣迥,
夢中花鳥故山幽。
慇懃堪謝鄉中友,
聊把新詩寫我愁。

 

Thù hữu nhân kiến ký

Kiểu kiểu long tương vạn hộc chu,
An hành mỗi cụ phúc trung lưu.
Sự kham thế lệ phi ngôn thuyết,
Vận lạc phong ba khởi trí mưu.
Thân ngoại phù danh Yên Các quýnh,
Mộng trung hoa điểu cố sơn u.
Ân cần kham tạ hương trung hữu,
Liêu bả tân thi tả ngã sầu.

 

Dịch nghĩa

Con thuyền muôn hộc lướt mạnh mẽ như rồng
Dù đi yên ổn nhưng vẫn sợ bị lật giữa dòng
Việc đáng ứa lệ nhưng không nói được
Vận rơi vào cảnh phong ba, mưu trí thế nào được
Phù danh ở ngoài bản thân mình, xa rời Yên Các
Hoa và chim ở trong giấc mơ, cảnh non quê lặng lẽ
Ân cần xin tạ lòng các bạn trong làng
Tạm mang mấy vần thơ mới để giải bày mối sầu của ta.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Tựa dáng rồng, thuyền lớn phóng mau
Vẫn lo lật đắm giữa dòng sâu
Việc đành ứa lệ, hết trí mưu
Yên Các mờ tên, danh huyễn hoặc
Hoa chim tràn mộng, núi âm u
Ân cần xin tạ lòng hương hữu
Tạm có vần thơ giải mối sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Lươn lướt rồng phi, thuyền vạn hộc,
Vững vàng mà vẫn phải lo nhào.
Việc cam lệ ứa khôn bàn giỏi,
Vận gặp bước cùng há trí cao.
Yên các xa xôi, danh bấp bểnh,
Gia sơn vui thú, giấc chiêm bao.
Ân cần tạ bạn đồng hương đấy,
Tạm lấy tân thi tả nỗi sầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Con thuyền muôn hộc dáng như rồng,
Yên ổn vẫn lo đắm giữa dòng.
Vận lúc gió mưa, mưu trí hết,
Việc khi lệ ứa, nói năng không.
Ngoài thân danh hão mờ Yên Các,
Trong mộng hoa, chim nhớ núi sông.
Cảm tạ bạn làng xin mượn bút,
Vần thơ mong giải mối lòng sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cuồn cuộn rồng bay thuyền vạn hộc,
Yên lành vẫn sợ lật ngang dòng.
Việc đành ứa lệ thôi lời lẽ,
Vận gặp phong ba há mẹo khôn.
Danh hão ngoài thân xa gác Khói,
Hoa chim giữa mộng vắng quê hương.
Ân cần tạ bạn nơi làng xóm,
Tạm mượn thơ nay tả nỗi buồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con thuyền muôn hộc lướt như rồng,
Vẫn sợ yên lành lật giữa dòng.
Việc đáng lệ rơi không nói được,
Phong ba vào vận trí mưu không.
Xa rời Yên Các danh hư ảo,
Trong mộng hoa chim, cảnh núi sông.
Xin tạ ân cần lòng các bạn,
Vần thơ mang lại giải nổi lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời