Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2007 14:53

Nẻo từ nước có đao binh,
Nấn ná am quê cảnh cực thanh.
Đình Thấu Ngọc tiên xanh tuyết nhũ,
Song mai hoa điểm quyển Hy kinh.
Hẹn này nỡ phụ ba đường cúc,
Tiếc ấy vì hay một chữ đinh.
Mọi sự đã chăng còn ước nữa,
Nguyện xin một thẩy thuở thăng bình.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976