Đăng bởi Vanachi vào 10/09/2005 19:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/04/2007 17:57

即興

攬翠亭東竹滿林,
柴門晝掃凈陰陰。
雨餘山色清詩眼,
潦退江光凈俗心。
戶外鳥啼知客至,
庭邊木落識秋深。
午窗睡醒渾無寐,
隱几焚香理玉琴。

 

Tức hứng

Lãm Thuý đình đông trúc mãn lâm,
Sài môn trú tảo tịnh âm âm.
Vũ dư sơn sắc thanh thi nhãn,
Lạo thoái giang quang tịnh tục tâm.
Hộ ngoại điểu đề tri khách chí,
Ðình biên mộc lạc thức thu thâm.
Ngọ song thuỵ tỉnh hồn vô mị,
Ẩn kỷ phần hương lý ngọc cầm.

 

Dịch nghĩa

Phía đông đỉnh Lãm Thúy trúc mọc đầy rừng
Cửa rào tre ban ngày quét sạch bong
Mưa tạnh, sắc núi xanh làm trong trẻo mắt nhìn thơ mộng
Lụt rút rồi, ánh sáng trên sông tẩy sạch lòng tục
Chim kêu ngoài cửa biết là có khách
Lá rụng bên sân báo mùa thu đã muộn
Bên cửa sổ ban trưa tỉnh dậy rồi không ngũ được nữa
Dựa ghế đốt trầm đánh đàn ngọc.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Lãm Thuý bên đông trúc ngập rừng,
Cửa sài ngày quét sạch lâng lâng.
Sau mưa, núi sáng trong con mắt,
Bớt lụt, sông quang tịnh ý trần.
Ngoài cửa chim kêu, hay khách đến,
Bên sân lá rụng, biết thu thâm.
Song trưa giấc tỉnh, thôi đòi mộng,
Tựa ghế, thiêu hương, gảy điệu đàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Rừng trúc rậm phía đông Lãm Thúy
Cửa sài quét sạch bóng buông râm
Mưa xong núi biếc đầy thơ mộng
Sau lụt sông ngời hết bợn tâm.
Ngoài cổng tiếng chim mừng báo khách
Sân đầy lá rụng biết thu sang
Bên song tỉnh giấc rồi thôi ngủ
Gối tựa trầm xông dạo khúc đàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Đình Lãm Thuý rừng trúc phía đông,
Cửa nè ngày quét sạch bong bong.
Tan mưa sắc núi, thơ đầy mắt,
Vơi lụt ánh sông, tục sạch lòng.
Khách đến cổng ngoài hcim ríu rít,
Thu sâu sân rụng lá lung lung.
Song nam tỉnh giấc không nằm nữa,
Tựa ghế thiêu hương dạo phím đồng.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lãm Thuý về đông trúc bạt ngàn,
Cửa sài quét dọn sạch khang trang.
Sau mưa màu núi nhìn thơ mộng,
Hết lụt cảnh sông thoát ý phàm.
Cổng trước chim kêu biết khách đến,
Sân bên lá rụng rằng thu đang...
Song trưa ngủ dậy không chìm mộng,
Tựa ghế đốt trầm dạo phím đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

“Lãm thuý” bên đình trúc rậm thưa,
Cửa sài quét sạch, nghỉ ban trưa.
Trào lui, ánh nước trong lòng tục,
Mưa tạnh, màu non sáng mắt thơ!
Ngoài ngõ chim kêu, ở khách đến!
Mé sân lá rụng, thấy thu mờ.
Song trưa tựa ghế khôn thành giấc,
Dậy đốt lò hương, vặn phím tơ!


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hiên đông Lãm Thúy trúc dày,
Cửa tre quét dọn ngày ngày sạch bong.
Mưa tan núi biếc mơ màng,
Màu sông sua lụt tẩy lòng bụi nhơ.
Sân đầy lá rụng tàn thu,
Cửa ngoài khách đến chim gù báo tin.
Song trưa trở giấc bâng khuâng,
Trầm xông, ghế tựa vang ngân tiếng đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Lãm Thuý đình đông rừng kín trúc,
Cửa sài sớm quét lặng như tờ.
Ánh sông lụt rút thanh lòng tục,
Màu núi sau mưa đẹp mắt thơ.
Ngoài cửa chim kêu hay khách đến,
Bên sân lá rụng biết thu già.
Song trưa tỉnh giấc thôi không ngủ,
Tựa ghế thiêu hương động phím tơ.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trúc mọc đầy rừng Lãm Thuý đông,
Cửa rào tre quét ngày sạch bong.
Núi xanh mưa tạnh nhìn thơ mộng,
Sông sáng lụt rồi sạch tục lòng.
Ngoài cửa chim kêu hay khách đến,
Đầy sân lá rụng thu qua đông.
Bên song trưa tỉnh không ngơi nữa,
Dựa ghế đốt trầm dạo phím đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời