Đăng bởi Vanachi vào 02/05/2006 17:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/05/2006 17:31

Đống lương tài có mấy bằng mày,
Nhà cả đòi phen chống khoẻ thay.
Cội rễ bền dời chẳng động,
Tuyết sương thấy đã đặng nhiều ngày.


Chữ Nôm:
棟梁才固亖朋眉
茹奇隊番瀬跬台
檜钖駢移拯動
雪霜体乑鄧饒挧