23.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2007 15:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/09/2008 09:26

觀閱水陣

北海當年已戮鯨,
燕安猶慮詰戎兵。
旌旗旖旎連雲影,
鼙鼓喧闐動地聲。
萬甲耀霜貔虎肅,
千艘布陣鸛鵝行。
聖心欲與民休息,
文治終須致太平。

 

Quan duyệt thuỷ trận

Bắc hải đương niên dĩ lục kình,
Yến an do lự cật nhung binh.
Tinh kỳ y nỉ liên vân ảnh,
Bề cổ huyên điền động địa thanh.
Vạn giáp diệu sương tỳ hổ túc,
Thiên sưu bố trận quán nga hành.
Thánh tâm dục dữ dân hưu tức,
Văn trị chung tu trí thái bình.

 

Dịch nghĩa

Biển bắc năm ấy đã diệt cá kình
Yên ổn vẫn còn phải lo luyện binh
Cờ xí bay phấp phới liền với bóng mây
Trống trận nhiều làm huyên náo rung động cả đất
Muôn binh giáp sáng ngời dưới sương, quân dõng mãnh (như loài tỳ, hổ)
Nghìn thuyền dàn trận thành hàng (như chim quán, chim nga)
Lòng Thánh muốn cùng dân nghỉ ngơi
Rốt cuộc nên xây dựng thái bình bằng văn trị.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Biển Bắc năm xưa đã diệt kình
Dù yên, còn luyện ngũ ôn binh
Vờn mây bóng phất, cờ lồng lộng
Động đất âm vang, trống xập xình
Vạn giáp ngời sương oai dũng hổ
Muôn thuyền thẳng lối, dáng uy linh
Lòng vua cũng muốn dân ngơi nghỉ
Nên lấy nền văn dựng thái bình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Biển Bắc năm xưa đã diệt kình,
Yên rồi còn nghĩ luyện nhung binh.
Tinh kỳ phấp phới liền mây ánh,
Chiêng trống om thòm động đất inh.
Muôn giáp khoe oai tỳ hổ dữ,
Nghìn thuyền bày trận quán nga nhanh.
Lòng vua muốn để dân ngơi nghỉ,
Văn trị nên xây dựng thái bình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biển Bắc năm xưa diệt cá kình,
Thanh bình đâu bỏ luyện quân binh.
Cờ bay phất phới mây vờn bóng,
Trống dội rền vang đất chuyển mình.
Muôn giáp ngời sương oai dũng mãnh,
Ngàn thuyền thắng trận vẻ uy linh.
Lòng vua cũng muốn dân yên nghỉ,
Văn trị nền xây hưởng thái bình.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Biển bắc năm nao diệt cá voi
Luyện binh phải tính dẫu yên rồi
Cờ bay phấp phới liền mây ảnh
Trống giục ầm vang động đất trời
Vạn đội ngầu sương oai mãnh hổ
Nghìn thuyền bày trận thế chim trời
Lòng vua những muốn dân ngơi nghỉ
Văn trị thái bình lẽ xét suy.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Bể Bắc năm xưa giết hết kình,
Yên vui không lãng việc nhung binh.
Cờ bay phất phới mây lồng bóng,
Trống đánh vang lừng đất dội thanh.
Muôn giáp chói sương beo cọp sức,
Nghìn thuyền dàn trận ngỗng ngan hình.
Lòng vua vẫn muốn cùng dân nghỉ,
Văn trị rồi đây mở thái bình.

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Biển Bắc năm xưa đã diệt kình,
Yên hàn còn nghĩ luyện quân binh.
Tinh kỳ phấp phới mây liền sắc,
Chiêng trống ầm vang đất động mình.
Hùm gấu oai nghi ngời vạn giáp,
Ngỗng ngan dàn trận dẹp nghìn mành.
Lòng trên muốn với dân cùng nghỉ,
Văn trị rồi nên nếp thái bình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biển bắc năm ấy đã diệt kình,
Yên bình vẫn phải còn rèn binh.
Bóng mây phất phới bay cờ xí,
Huyên náo đất trời trống xập xình.
Dõng mãnh muôn binh ngời giáp sáng,
Nghìn thuyền dàn trận vẻ quân tinh,
Muốn cùng lòng Thánh dân ngơi nghỉ
Văn trị nên xây dựng thái bình.

12.00
Trả lời