御製遭遇詩奉和

仿弗鈞天夢幾回,
山中驚喜翠華來。
遺箴深感先朝舊,
定策多心佐治財。
自幸閒身坵壑志,
敢言無地起樓臺。
湖山遭遇宸愉樂,
雨露春潭潤柳梅。

 

Ngự chế tao ngộ thi phụng hoạ

Phảng phất quân thiên mộng kỷ hồi,
Sơn trung kinh hỷ thuý hoa lai.
Di châm thâm cảm tiên triều cựu,
Định sách đa tâm tá trị tài.
Tự hạnh nhàn thân khâu hác chí,
Cảm ngôn vô địa khởi lâu đài.
Hồ sơn tao ngộ thần du lạc,
Vũ lộ xuân đàm nhuận liễu mai.

 

Dịch nghĩa

Đã bao lần trong mộng tưởng lòng hướng về ngôi cao,
Khắp vùng núi, vừa sợ vừa mừng thấy kiệu thuý hoa tới.
Khắc sâu lời thánh đế răn bầy tôi triều trước,
Lòng muốn định nhiều sách lược mà thẹn vì bất tài.
Riêng may được thân nhàn, chí ở nơi gò đống, hang động,
Đâu dám nghĩ đến việc không có đất để dựng lâu đài.
Núi hồ nhân gặp gỡ bất ngờ, nơi nơi vui vẻ đón chào nhà vua đến thăm,
Mưa móc ngày xuân thắm đầm đìa khóm liễu mai.


Bài thơ này hoạ bài Ngự chế tao ngộ thi 御製遭遇詩 của Lê Thái Tông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Mộng tưởng ngôi cao biết mấy hồi,
Cả mừng xe ngọc kíp lên chơi.
Khắc lời thánh đế răn tôi cũ,
Góp sức triều cương thẹn bất tài.
May được nhàn thân bên suối động,
Dám đâu riêng đất dựng lâu đài.
Nước non hội ngộ chào long giá,
Mưa móc đầm đìa nhuận liễu mai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Công Lý

Bao lần trong mộng hướng ngôi cao,
Kiệu ngọc đến chơi vội đón chào.
Thánh đế lời vàng khuyên tớ cũ,
Định bang sách lược thẹn không tài.
Thân nhàn hạnh phúc nơi gò động,
Đất chúa đâu mong dựng thự đài.
Núi hồ tao ngộ mừng ngọc giá,
Ngày xuân mưa móc: liễu cùng mai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhầm

Trong bài có ghi chú(Bài thơ này hoạ bài "Ngự chế tao ngộ thi" 御製遭遇詩 của Lê Thánh Tông),Lê Thánh Tông
mới sinh được 2 tháng thì ngày 19 tháng 9 năm 1442 Nguyễn Trãi bị giết rồi.Xin xem lại

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bài thơ Ngự chế tao ngộ thi 御製遭遇詩 của Lê Thái Tông.

Sau mấy năm lui về Côn Sơn vui với tùng trúc mai hạc,năm 1440 vua Lê Thái Tông ban chiếu vời Nguyễn Trãi ra làm quan,phục lại chức tước cũ,kiêm tri Tam quán sự.Tuy làm quan trở lại,nhưng cụ vẫn ở Côn Sơn,thi thoảng có việc mới về triều đình để chầu.Mùa thu năm Nhâm Tuất (1442),nhân đi tuần du và duyệt binh ở Chí Linh,nhà vua có ghé Côn Sơn thăm Nguyễn Trãi.Sách Đại Việt sử ký toàn thư–Bản kỷ thực lục–quyển XI chép:Nhâm Tuất,mùa thu,tháng 7,ngày 27 (31-8-1442),vua [Thái Tông]đi tuần về miền Đông,duyệt binh ở thành Chí Linh.Nguyễn Trãi đón vua ngự ở chùa Côn Sơn,ở hương của Nguyễn Trãi.Nhân cuộc gặp gỡ này,vua Lê Thái Tông đã viết bài thơ tao ngộ:(Theo”Thêm hai bài thơ chữ Hán của Ức Trai tiên sinh”của Nguyễn Công Lý Tạp chí Hán Nôm số 5 năm 2011)
Bài thơ như sau:
御 製 遭 遇 詩
閱 罷 摟 船 海 上 回,
崑 莊 得 得 六 飛 來.
只 今 綠 野 閒 雲 墅,
尚 憶 藍 山 負 鳳 才.
壺 裡 有 天 忘 甲 子,
山 中 無 地 起 樓 臺.
憑 誰 為 我 丹 青 手,
畫 出 湖 山 點 柳 梅.

Ngự chế tao ngộ thi
Duyệt bãi lâu thuyền hải thượng hồi,
Côn trang đắc đắc lục phi lai.
Chỉ kim Lục Dã*nhàn vân thự,
Thượng ức Lam Sơn phụ phượng**tài.
Hồ lý***hữu thiên vong giáp tý,
Sơn trung vô địa khởi lâu đài.
Bằng thuỳ vị ngã đan thanh thủ,
Hoạ xuất hồ sơn điểm liễu mai.

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Duyệt trận thuyền về dặm biển dài
Côn Sơn, sáu ngựa vội về nơi
Thăm nhà Lục Dã mây nhàn ngắm
Còn nhớ Lam Sơn gánh phượng tài
Trời có trong bầu quên tuổi tác
Giữa rừng không đất dựng lâu đài
Nhờ ai vì trẫm ra tay hoạ
Non nước hoạ đồ điểm liễu mai.(t)

*. Lục Dã là biệt hiệu của ông Bùi Độ sống vào đời Đường, vua Đường thỉnh thoảng tới nhà thăm ông.
**. Phượng tài: Tức tài phượng hoàng, chỉ Nguyễn Trãi trổ hết tài sức viết thư thảo hịch giúp vua Thái Tổ dựng nước. Theo sử liệu phong kiến, các cơ quan văn phòng chuyên lo soạn thảo các văn từ giúp cho nhà vua, như Trung thư sảnh, Môn hạ sảnh, Hàn lâm viện…thường ở khu vực hồ Phụng hoàng, gần cung vua, do đó “phụng hoàng” trong bài thơ được dùng theo ý nghĩa này.
***. Hồ Lý: Câu này lấy tích ông Phí Trường Phòng đi theo Hồ Công tu tập theo Đạo giáo, chui vào bầu tiên (hồ lý) trong đó có trời.
**** Vua Lê Thái Tông đánh giá rất cao Nguyễn Trãi qua một bài thơ của mình và Nguyễn Trãi hoạ lại rất hay, quân thần hô ứng tương đắc. Thật tiếc là 7 ngày sau vua băng ở Lệ chi viên(7-9-1442), và 19 ngày sau bài hoạ thơ này (19-9-1442)Nguyễn Trãi bị chu di tam tộc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Hướng đến ngôi cao mộng tưởng hoài
Mừng lo đón kiệu núi trong ngoài  
Khắc ghi tiên đế răn triều trước
Lòng định sách cao thẹn kém tài
May được thân nhàn gò động trú
Dám thưa: không đất dựng lâu đài
Mừng vui hạnh ngộ nơi non nước
Mưa móc đầm xuân đẫm liễu mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng tưởng ngôi cao biết mấy hồi,
Vừa mừng vừa sợ kiệu lên chơi.
Khắc sâu lời thánh răn tôi trước,
Sách lược định dâng thẹn bất tài.
May được thân nhàn, nơi động vắng,
Dám đâu không đất dựng lâu đài.
Bất ngờ vui vẻ đón vua đến,
Mưa móc ngày xuân thắm liễu mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời