Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 17:58, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/05/2006 17:21

Tà dương bóng ngả thuở hồng lâu,
Thế giới đông nên ngọc một bầu.
Tuyết sóc treo cây điểm phấn,
Quỹ đông dãi nguyệt in câu.
Khói chìm thuỷ quốc, quyên phẳng,
Nhạn triện hư không, gió thâu.
Thuyền mọn còn chèo chăng khứng đỗ,
Trời ban tối ước về đâu.


Chữ Nôm:
邪陽俸我課紅樓
世界冬戼玉蔑瓢
雪朔撩夛点粉
晷東豸月印鉤
煵沉水国涓滂
雁篆虛空陿偷
船怸群掉拯肯杜
俼班最約駆兜