Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 17:36, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/08/2007 10:34

言志

商周件𪧘各諸堆,
舍另身閒課役耒。
檜俗茶常坡渃雪,
尋清中日羡茶梅。
𪀄呌花𦬑𣈜春凈,
香論碁殘席客催。
盃固蔑念庒女豸,
道濫昆免道濫碎。

 

Ngôn chí bài 1

Thương Chu bạn cũ các chưa đôi,
Sá lánh thân nhàn thuở việc rồi.
Gội tục chè thường pha nước tuyết,
Tìm thanh trong vắt tịn trà mai.
Chim kêu hoa nở ngày xuân tĩnh,
Hương lụn cờ tàn tiệc khách thôi.
Bui có một niềm chăng nỡ trễ,
Ðạo làm con liễn đạo làm tôi.


Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ngôn chí

Bài 2身  閒  
Thương chu bạn cũ các chư đôi
商 朱 伴 屢 各 諸 堆
Sá lánh thân nhàn thủa  việc rồi
舍 另 身 閑 輸  役 耒
Cởi tục trà thường pha nước tuyết
桧 俗 茶 嫦 玻 渃 雪
Tầm thanh trong vắt tiễn chè mai
寻 清 冲 沕 箭 茶 枚
Chim kêu hoa nở ngày xuân tạnh
鳥 叭 花 汝 碍 春 情
Hương lọn cờ tàn tiệc khách thôi
香 論 碁 伞 席 客 崔
Bui có một niềm chăng nỡ trễ
盃 固 沒 念 庄 女 礼

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Lọn hay lụi vậy thưa bác?

Hương lọn cờ tàn tiệc khách thôi
Chữ lụi có thể viết "mộc 木 " bên cạnh chữ "lỗi 耒: hoặc酹, 儡".

25.00
Trả lời