梧州

路入青梧景更嘉,
岸邊陽柳映人家。
九疑積翠峰如玉,
二廣分流水若叉。
琳觀空聞飛白鶴,
仙人不見袖青蛇。
火山冰井真奇事,
舊俗相傳恐亦差。

 

Ngô Châu

Lộ nhập Thanh Ngô cảnh cánh gia,
Ngạn biên dương liễu thốc nhân gia.
Cửu Nghi tích thuý phong như ngọc,
Nhị Quảng phân lưu thuỷ nhược xoa.
Lâm Quán không văn phi bạch hạc,
Tiên nhân bất kiến tụ thanh xà.
Hoả sơn băng tỉnh chân kỳ sự,
Cựu tục tương truyền khủng diệc soa.

 

Dịch nghĩa

Đường đến Thanh Ngô (Ngô Châu) cảnh lại càng đẹp
Dương liễu bên bờ rợp bóng nhà dân
Núi Cửu Nghi màu biếc nom như ngọc
Miền Lưỡng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây) dòng nước chia như rẽ đôi
Đền Ngọc (Bạch hạc quán) thấy nói có hạc trắng bay
Trong (bụi) cây tiên nhân chẳng thấy có rắn xanh tụ tập
Núi lửa và giếng băng quả là chuyện lạ
Tục xưa truyền lại e có sai chăng?


Ngô Châu: một châu quận thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nay gọi là Thương Ngô hoặc Thanh Ngô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Cùng đến Ngô Châu cảnh đẹp thêm
Bờ đường rợp xóm lá buông rèm
Cửu Nghi màu ngọc tô triền núi
Lưỡng Quảng dòng sông tác mỗi bên
Hạc trắng nghe từng qua Quán Ngọc
Rắn xanh nào thấy tụ cây tiên?
Giếng băng, núi lửa, kỳ quan đấy
Cổ tục e truyền sai cũng nên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Đường tới Ngô Châu đẹp quá vời,
Bên bờ dương liễu ánh nhà người.
Cửu Nghi nhóm ngọc non xanh mượt,
Lưỡng Quảng chia dòng nước rẽ đôi.
Hạc trắng cửa đền bay biết vậy,
Rắn xanh tay áo biến đâu rồi?
Giếng băng núi lửa đều trò lạ,
Tục cũ tương truyền sợ láo thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đường đến Thanh Ngô cảnh tuyệt vời,
Dọc bờ liễu rũ nhà thêm ngời.
Cửu Nghi đậm biếc, đỉnh như ngọc,
Nhị Quảng phân dòng, sông tẽ đôi.
Ngọc Quán nghe đồn hạc trắng đến,
Tiên Nhân chẳng thấy rắn xanh rồi.
Giếng băng núi lửa, truyện kỳ hoặc,
Tục cũ sợ truyền sai bét thôi !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Càng đến Thanh Ngô cảnh tuyệt xinh,
Đường thôn liễu rũ rợp nhà dân.
Cửu Nghi vẻ biếc non như ngọc,
Lưỡng Quảng dòng dòng chia nước rẽ phân.
Quán Ngọc từng bay đôi hạc trắng,
Cây tiên nào thấy bóng trăn xanh.
Giếng băng, núi lửa, đây điều lạ,
Cổ tục truyền sai chuyện khó tin?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường đến Ngô Châu đẹp tuyệt vời,
Bên bờ dương liễu rợp nhà người.
Cửu Nghi màu biếc trông như ngọc,
Lưỡng Quảng hai dòng nước rẽ đôi.
Đền Ngọc có bay đàn hạc trắng,
Tiên nhân chẳng thấy rắn xanh thôi.
Giếng băng núi lửa là điềm lạ,
Truyền lại tục xưa sai quả rồi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời