23.00
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 02/05/2006 17:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/05/2006 17:46

Lọ vằn sinh bởi mãi phương Tây,
Phụng sự Như Lai trộm phép thầy.
Hơn chó được ngồi khi mặt bếp,
Tiếc hùm chẳng bảo chước leo cây.
Đi nào kẻ cấm buồng the kín,
Ăn đợi ai làm bàn soạn đầy.
Khó lẫn sang chăng nỡ phụ,
Nhân chưng giận chuột phải nuôi mày.


Chữ Nôm:
路倲生娻買方西
奉事如來濫法柴
欣匵特憹欺面噄
惜妭拯保斫撩炥
岃儍几禁隟硦謹
吿待埃濫盤饌苔
庫免禥庄女負
因蒸恨匳沛挼眉