15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 20:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/09/2008 08:30

漫成其一(眼中浮世總浮雲)

眼中浮世總浮雲,
蝸角驚看日晉秦。
天或喪斯知有命,
邦如有道亦羞貧。
陳平自信能為宰,
杜甫誰憐已誤身。
世事不知何日了,
扁舟歸釣五湖春。

 

Mạn thành kỳ 1 (Nhãn trung phù thế tổng phù vân)

Nhãn trung phù thế tổng phù vân,
Oa giác kinh khan nhật Tấn Tần.
Thiên hoặc táng tư tri hữu mệnh,
Bang như hữu đạo diệc tu bần.
Trần Bình tự tín năng vi tể,
Đỗ Phủ thùy liên dĩ ngộ thân.
Thế sự bất tri hà nhật liễu,
Biển chu quy điếu Ngũ Hồ xuân.

 

Dịch nghĩa

Nhìn vào cuộc thế đều là mây nổi cả
Sợ thấy cảnh Tấn Tần tương tranh hằng ngày như chuyện sừng ốc sên
Khi Trời đã bỏ mất nền tư văn tất có mệnh
Nước có đạo đức mà nghèo thì cũng xấu hổ
Trần Bình tự tin có thể làm tể tướng
Đỗ Phủ ai ngờ bị lầm lẫn mà thân phải khổ
Việc đời không biết ngày nào xong
Chèo một con thuyền nhỏ về câu cá mùa xuân ở Ngũ Hồ (là tốt).


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Nhân sinh nào khác cảnh mây trôi
Tần Tấn sừng sên, rõ chán đời
Trời bỏ tư văn là mệnh đấy
Nước còn đạo lý, hổ nghèo thôi
Trần Bình tể tướng vai tròn vẹn
Đỗ Phủ nhầm thân cảnh ngậm ngùi
Mãi mãi thế tình còn lắm chuyện
Thuyền xuân câu cá Ngũ Hồ chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Xem ra cuộc thế thảy mây bèo,
Tần Tấn sừng sên chuyện chán phèo.
Trời nếu bỏ văn là bởi mệnh,
Nước khi có đạo cũng hiểm nghèo.
Trần Bình tự biết làm to được,
Đỗ Phủ ai thương bị lẫn nhiều.
Thế sự bao giờ xong hết đấy?
Năm hồ thuyền lá thú bao nhiêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cuộc đời cũng tựa bóng mây trôi,
Tần Tấn tranh nhau đã rõ rồi.
Trời bỏ tư văn, đành tại mệnh,
Nước còn đạo lý, hổ khi nghèo.
Trần Bình tin, công danh hiển hách,
Đỗ Phủ nhầm, thân nhận gieo neo.
Bao giờ công việc xong xuôi nhỉ?
Thuyền nhỏ hồ xuân câu cá chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuộc đời nhìn tựa áng mây trôi,
Tần Tấn tương tranh đã rõ rồi.
Trời bỏ tư văn do mệnh số,
Nước còn đạo lý, thẹn nghèo thôi.
Trần Bình tự tin làm lên tướng,
Đỗ Phủ thân lầm lẫn khổ rồi.
Không biết việc đời ngày kết cuộc?
Ngũ Hồ thuyền dạo cá câu chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời