Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 22:36, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/09/2008 07:12

漫成

青年芳譽靄儒林,
老去虛名付夢尋。
杖策何從歸漢室,
抱琴空自操南音。
仲尼三月無君念,
孟子孤臣慮患心。
但喜弓箕存舊業,
傳家何用滿贏金。

 

Mạn thành (II)

Thanh niên phương dự ái nho lâm,
Lão khứ hư danh phó mộng tầm.
Trượng sách hà tòng quy Hán thất,
Bão cầm không tự tháo Nam âm.
Trọng Ni tam nguyệt vô quân niệm,
Mạnh Tử cô thần lự hoạn tâm.
Đãn hỉ cung cơ tồn cựu nghiệp,
Truyền gia hà dụng mãn doanh câm.

 

Dịch nghĩa

Thuở thanh xuân từng được tiếng thơm trong rừng nho học
Đến lúc già chỉ biết tìm danh hão trong mộng
Do đâu (có người) chống roi ngựa đi theo phục vụ nhà Hán?
Ôm đàn chỉ gãy khúc nhạc Nam âm
Trọng Ni buồn vì ba tháng không có vua
Mạnh Tử lo lắng cho cảnh cô thần (lòng lâm cảnh hoạn nạn)
Mừng được sự nghiệp cung cơ cũ còn lại
Cần gì nhiều vàng bạc để lưu lại cho con cháu?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Tuổi trẻ danh nho vốn rỡ ràng
Già tìm trong mộng chút dư vang
Sao cầm roi ngựa tâm phò hán
Chẳng mượn cung đàn chỉ hướng Nam?
Mạnh Tử lo cô thần gặp nạn
Trọng Ni sầu ba tháng xa vương
Mừng còn nghiệp cũ cung cơ giỏi
Lưu vốn đời sau lọ phải vàng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Rừng nho tuổi trẻ nức hương tươi,
Già đến hư danh thuộc mộng rồi.
Chống vọt do đâu về Hán nhỉ?
Ôm đàn chỉ gảy khúc Nam thôi.
Trọng Ni buồn vắng vua ba tháng,
Mạnh Tử lo cho tôi mồ côi.
May có cung cơ nghề cũ đấy,
Truyền nhà lọ phải lắm vàng thoi.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rừng nho tuổi trẻ nức tài hoa
Danh hão trong mơ lúc tuổi già
Roi chống cốt mong phò Hán nghiệp
Đàn ôm chỉ gẩy khúc Nam ca
Trọng Ni ba thánglo không chúa
Mạnh Tử cô trung lòng xót xa
Nghiệp cũ lưu truyền thêm rạng rỡ
Vàng rương để lại ích chi mà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thanh xuân được tiếng văn tài hoa,
Mộng mị hư danh lúc tuổi già.
Chống ngựa có người về Hán nhỉ?
Ôm đàn chỉ gãy khúc Nam âm
Trọng Ni ba tháng buồn không chúa,
Mạnh Tử cô thần lo nạn xâm.
Mừng nghiệp cung cơ còn lại cũ,
Cháu con vàng bạc cho là cần?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời