15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 18:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/09/2008 08:15

漫興其二

九萬摶風記昔曾,
當年錯比北溟鵬。
虛名自嘆成箕斗,
後學誰將作準繩。
一片丹心真汞火,
十年清職玉壺冰。
優遊且復言余好,
俯仰隨人謝不能。

 

Mạn hứng (II) kỳ 2

Cửu vạn đoàn phong ký tích tằng,
Đương niên thác tỷ bắc minh bằng.
Hư danh tự thán thành cơ đẩu,
Hậu học thuỳ tương tác chuẩn thằng.
Nhất phiến đan tâm chân hống hoả,
Thập niên thanh chức ngọc hồ băng.
Ưu du thả phục ngôn dư hiếu,
Phủ ngưỡng tuỳ nhân tạ bất năng.

 

Dịch nghĩa

Nhớ xưa từng có ý muốn cưỡi gió lên chín vạn dặm cao
Bây giờ toan tự sánh mình với chim bằng ở biển bắc
(Tự thẹn) hư danh (vô dụng) chẳng khác nào sao cơ sao đẩu
Kẻ học sau ai lại đem mình ra làm mức làm chuẩn
Một tấm lòng son sắt như lò lửa luyện kim đan
Mười năm phục vụ liêm khiết trong như bầu ngọc
Lại bảo rằng ta ưa thanh nhàn
Còn như cúi mình theo người thì ta không có khả năng.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Từng ước mơ bay chín vạn tầng
Giờ mong biển bắc giống chim bằng
Đáng than danh giả thành nia đấu
Khó để người sau dựa mực cân
Một tấm lòng son như thuốc luyện
Mười năm chức sạch tựa bầu băng
Thanh nhàn, ấy rõ điều ta thích
Luồn cúi theo người ta chẳng vâng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Cỡi gió bay lên chín vạn liền,
Xưa kia từng ví sức bằng thiên.
Tiếng tăm, thương hại toàn hư ảo,
Mực thước, lấy gì để thiếu niên.
Thanh chức mười năm băng nậm ngọc,
Đơn tâm một mảnh lửa lò tiên.
Ưu du lại bảo ta ưa thích,
Cúi ngửa theo người, chịu chẳng nên.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ước bay chín vạn tầng cao,
Chim bằng biển bắc mong sao giống mình.
Thẹn ta vô dụng hư danh,
Đời sau ai có theo mình học đâu.
Mười năm băng tuyết thanh cao,
Lòng như chân hỏa luyện bầu kim đan.
Vốn ưa thích cảnh thanh nhàn,
Cúi luồn thiên hạ muôn ngàn lần không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nhớ xưa chín vạn gió nương chao
Chim bằng biển bắc nay sánh sao
Hư danh tự than thành cơ đẩu
Hậu học dám làm chuẩn mực cao
Một mảnh lòng son lò đan luyện
Mười năm quan sáng ngọc,thanh tao
Ưa nhàn lại nói rằng ta tốt
Cúi tạ theo người chẳng thể nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xưa nhớ muốn nương cưỡi gió cao,
Chim bằng biển bắc sánh xem nào.
Hư danh tự thán nào cơ, đẩu,
Hậu học dám làm chuẩn mực sao?
Một tấm lòng son lò lửa luyện,
Mười năm liêm khiết ngọc thanh cao
Bảo ta rằng lại ưa nhàn hạ,
Luồn cúi theo người chẳng thể nào.

15.00
Trả lời