15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 18:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/09/2008 08:08

漫興其一

朴散淳漓聖道湮,
吾儒事業杳無聞。
逢時不作商岩雨,
退老思耕谷口雲。
每嘆百年同過客,
何曾一飯忍忘君。
人生識字多憂患,
坡老曾云我亦云。

 

Mạn hứng (II) kỳ 1

Phác tán thuần ly thánh đạo nhân,
Ngô nho sự nghiệp yểu vô văn.
Phùng thời bất tác Thương Nham vũ,
Thối lão tư canh Cốc Khẩu vân.
Mỗi thán bách niên đồng quá khách,
Hà tằng nhất phạn nhẫn vong quân.
Nhân sinh thức tự đa ưu hoạn,
Pha lão tằng vân ngã diệc vân.

 

Dịch nghĩa

Những gì gọi là thuần phác đều tan rã, đạo thánh bị chìm,
Sự nghiệp của nhà nho ta lu mờ chẳng có tiếng tăm gì.
Gặp thời chẳng tạo được mưa ở Thương Nham,
Lúc già trở về cày mây ở Cốc Khẩu.
Thường than trăm năm của cõi đời y như khách qua đường,
Chưa từng lúc nào ăn một bữa cơm mà không nhớ đến vua.
Con người sinh ra biết chữ nghĩa thường gặp nhiều nạn phải lo lắng,
Ông già Tô Đông Pha từng nói thế, ta nay cũng nói thế.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Đạo Thánh phác thuần đã một mai
Nghiệp nho ta chịu hết danh rồi
Gặp thời mưa móc Thương Nham khó
Về lão cấy cày Cốc Khẩu thôi
Cuộc sống trăm năm buồn bóng khách
Lòng trung từng bữa niệm vua tôi
Thế nhân lắm chữ thêm nhiều hoạ
Pha lão xưa kia cũng bấy lời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Phác tán thuần ly đạo hỏng thay,
Nhà nho sự nghiệp quả không may.
Gặp thì chẳng được làm mưa hạn,
Về lão lo lui cuốc động mây.
Gởi khách trăm năm thường chạnh thán,
Thờ vua một bữa chửa từng khuây.
“Đời người biết chữ nhiều lo luỵ”,
Pha lão nói vầy, tớ nói vầy.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuần phát đạo xưa giờ đã hết,
Làng nho ta cũng hỏng danh rồi.
Gặp thời chẳng tạo cơn mưa móc,
Cáo lão cày mây chước thối lưu.
Ngán nỗi trăm năm thương bóng khách,
Cơm ăn từng bữa nghĩ vua tôi.
Người đời biết lắm sinh nhiều họa,
Pha lão cùng ta một bụng thôi

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Thuần phác tan đi, đạo Thánh rời,
Nhà nho sự nghiệp vắng tăm hơi.
Gặp thời chống hạn làm mưa chẳng,
Về lão cày mây cuốc gió thôi!
Ngán nỗi trăm năm như quán khách,
Chưa từng một bữa nhãng vua tôi.
“Người đời biết chữ nhiều lo luỵ”
Nói vậy già Pha, tớ cũng vầy!


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đạo Thánh chìm đi Thuần phác rời,
Nhà nho sự nghiệp kém cơ ngơi
Gặp thời chẳng tạo mưa trừ hạn,
Cáo lão cày mây cuốc gió thôi!
Cõi thế trăm năm như quán khách,
Cơm ăn từng bữa nhớ vua tôi.
Biết nhiều chữ nghĩa sinh bao luỵ,
Tô lão như ta một bụng thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Giản dị đơn sơ thánh đạo vùi
Nhà nho sự nghiệp bặt tăm hơi
Gặp thời chẳng tạo Thương Nham vũ
Già chốn canh nông Cốc Khẩu thôi
Than cuộc trăm năm làm khách trọ
Đâu từng mỗi chén nhãng ơn vua
Ở đời lắm chữ thêm nhiều luỵ
Pha lão cùng ta có khác gì.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời