Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 10/09/2005 19:50, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/09/2008 23:37

漫興其二

烏兔匆匆挽不留,
回頭萬事總宜休。
空花幻眼眠蕉鹿,
俗境驚心喘月牛。
矮屋棲身堪度老,
蒼生在念獨先憂。
彭殤臧穀都休論,
古往今來貉一丘。

 

Mạn hứng (I) kỳ 2

Ô thố thông thông vãn bất lưu,
Hồi đầu vạn sự tổng nghi hưu.
Không hoa huyễn nhãn miên tiêu lộc,
Tục cảnh kinh tâm suyễn nguyệt ngưu.
Ải ốc thê thân kham độ lão,
Thương sinh tại niệm độc tiên ưu.
Bành thương tang cốc đô hưu luận,
Cổ vãng kim lai lạc nhất khưu.

 

Dịch nghĩa

Ngày và đêm qua vùn vụt không ngừng lại
Quay nhìn mọi việc thấy đều nên ngưng là vừa
Hoa mắt tưởng chiêm bao thấy lá chuối giấu con hưu
Nhìn cảnh tục lòng sợ như trâu sợ trăng thở phì phào
Mái nhà nhỏ nương mình có thể qua tuổi già
Vì dân đen luôn luôn để dạ lo trước cho họ
Sống lâu hay chết yểu (như Tang và Cốc) khỏi bàn luận làm gì
Xưa nay xem như loài chồn ở cùng một gò cả.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Vầng ô bóng thỏ níu sao mà,
Nhìn lại muôn điều đáng bỏ qua.
Choáng mắt hư không hươu chuối lấp,
Ghê lòng trâu suyễn ánh trăng loà.
Mái nghèo nương náu thong dong lão,
Dân khổ lo toan canh cánh ta.
Yểu thọ, dở hay thôi cãi cọ,
Xưa nay chồn cáo một gò qua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Thời gian qua lẹ, có dừng đâu
Ngưng cũng vừa, xem việc trước sau
Hoa mắt, mộng nhìn hươu ẩn chuối
Hãi lòng, sợ thấy nguyệt soi trâu
Đành vui dưỡng lão căn nhà nhỏ
Vốn hướng về dân ý nghĩ đầu
Tang, Cốc, bàn chi câu yểu thọ
Chồn gò một loại, khác gì nhau?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Thấm thoắt quang âm kéo chẳng lùi,
Quay đầu muôn việc thảy nên thôi.
Mắt hoa hươu lá ngờ mơ thấy,
Cảnh tục trâu phào sợ nguyệt oi.
Qua buổi nương già nhà lọ hẹp,
Vì dân lo trước dạ khôn nguôi.
Cốc Tang thọ yểu đừng bàn nữa,
Xưa trước nay sau cũng một loài.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thời gian vùn vụt thoáng qua mau,
Ngoảnh lại: ngừng thôi chuyện trước sau.
Hoa mắt, mơ nhìn hươu ẩn chuối,
Hãi lòng, kinh thấy nguyệt soi trâu.
Thân nương nhà nhỏ vui năm lụn,
Lòng hướng dân đen ý nghĩ đầu.
Thọ yểu bàn chi cho rách chuyện,
Chung gò chồn cáo khác chi đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Vùn vụt quang âm níu chẳng dừng,
Thôi thôi! Muôn sự dửng dừng dưng!
Đốm hoa loá mắt hươu che lá,
Cảnh tục ghê lòng trâu thở trăng.
Được túp nương thân già đủ thoả,
Vì dân "lo trước" dạ riêng hằng.
Dở, hay, thọ, yểu bàn chi nữa,
Rứa cả xưa nay cáo một rừng!


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày đêm vùn vụt thoáng qua mau,
Nghĩ lại nên ngừng chuyện trước sau.
Hoa mắt mơ hươu nằm dưới chuối,
Phì phào sợ nguyệt thở như trâu.
Tuổi già mình ở căn nhà nhỏ,
Để dạ vì dân luôn nghĩ sâu.
Chết yểu sống lâu thôi khỏi luận,
Cùng loài cả có khác chi nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời