漫興其一

世路蹉跎雪上巔,
一生落魄更堪憐。
兒孫種福留心地,
魚鳥忘情樂性天。
掃雪煮茶軒竹下,
焚香對案閣梅邊。
故山昨夜纏清夢,
月滿平灘酒滿船。

 

Mạn hứng (I) kỳ 1

Thế lộ sa đà tuyết thượng điên,
Nhất sinh lạc thác cánh kham liên.
Nhi tôn chủng phúc lưu tâm địa,
Ngư điểu vong tình lạc tính thiên.
Tảo tuyết chử trà hiên trúc hạ,
Phần hương đối án các mai biên.
Cố sơn tạc dạ triền thanh mộng,
Nguyệt mãn Bình Than tửu mãn thuyền.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Tuyết trắng đỉnh đầu vẫn chửa nên,
Một đời luân lạc cảm niềm riêng.
Ðất lành vun xới truyền con cháu,
Tánh gốc thong dong vui cá chim.
Ðọc sách hương trầm mai cạnh gác,
Nấu trà nước tuyết trúc bên hiên.
Ðêm qua núi cũ triền miên mộng,
Trăng ngập đầy sông, rượu ngập thuyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Như lội tuyết đường, bước ngả nghiêng
Một đời luân lạc tủi thân riêng
Vì con cháu, phước trồng ghi nhớ
Như cá chim, vui sống tự nhiên
Bên giậu pha trà, xua tuyết thoáng
Kề mai tựa án, đốt trầm lên
Núi quê trong mộng hoài vương vấn
Bến bãi đầy trăng, rượu khẳm thuyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Như lội tuyết đường đời vất vả,
Càng nên thương một kiếp điên điên.
Cháu con trồng phúc, để tâm địa,
Chim cá quên tình, vui tự nhiên.
Quét tuyết đun chè bên trúc ổ,
Đốt hương đọc sách dưới mái hiên.
Đêm qua mộng vấn vương quê cũ,
Trăng đẫy Bình Than rượu đẫy thuyền.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường đời lảo đảo tuyết pha thân,
Kiếp sống lưu linh ngẫm tội phần.
Gieo phúc cõi tâm con cháu hưởng,
Vong tình trời đất cá chim mừng.
Trà pha tuyết quét hiên kề trúc,
Án  tựa trầm xông mai trước sân.
Đêm mộng núi quê vương vấn mãi,
Rượu đầy thuyền khẳm bến trăng ngân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như lội tuyết đường đời khó khăn,
Càng thương một kiếp người thân tàn.
Cháu con trồng phúc, lưu tâm đến,
Chim cá vong tình, lạc tính ngàn (rừng núi).
Quét tuyết đun trà hiên trúc dưới,
Đốt hương đọc sách dưới lầu mai.
Non xưa đêm đến vấn vương mộng,
Trăng sáng Bình Than thuyền rượu tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời