Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 18:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/04/2014 09:36

林港夜泊

港口聽潮暫繫舠,
韽韽隔岸響蒲牢。
船窗客夜三更雨,
海曲秋風十丈濤。
膜外虛名身是幻,
夢中浮俗事堪拋。
一生氣習渾如昨,
不為羈愁損舊豪。

 

Lâm cảng dạ bạc

Cảng khẩu thính triều tạm hệ đao,
Am am cách ngạn hưởng bồ lao.
Thuyền song khách dạ tam canh vũ,
Hải khúc thu phong thập trượng đào.
Mạc ngoại hư danh thân thị huyễn,
Mộng trung phù tục sự kham phao.
Nhất sinh khí tập hồn như tạc,
Bất vị ky sầu tổn cựu hào.

 

Dịch nghĩa

Đến cửa khẩu nghe thấy triều tạm buộc thuyền con
Văng vẳng bên kia bờ nghe tiếng chuông
Bên cửa thuyền khách mưa rơi suốt ba canh
Trong vịnh biển gió thu thổi dâng sóng lên cao mười trượng
Danh hảo bỏ ra ngoài, thân này cũng là ảo
Đời phù dung tục luỵ trong giấc mộng đáng bỏ đi
Một đời vẫn giữ quen cái nết ngày trước
Chẳng phải vì mối sầu xa quê hương mà giảm chí khí cũ.


Lâm cảng tức vũng Lâm, chỗ sông Thần Phù, chảy qua xã Lâm Ngọc trước khi đổ ra biển (có lẽ do đấy mà mang tên Lâm cảng). Chỗ này có một con lạch ngày xưa Hồ Quý Ly cho đỗ đá lấp để chống giặc Minh, nay đã thành đất bằng, chỉ còn một cái đầm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Cửa khẩu thuyền neo bởi sóng trào
Bờ xa chiều vắng, tiếng chuông gieo
Cạnh thuyền mưa vỗ ba canh suốt
Trước gió mòi dâng chục trượng cao
Đeo vỏ thân danh đều huyễn cả
Bỏ đời mộng tưởng đáng làm sao!
Trót quen nếp nghĩ khôn đường chữa
Đâu bởi ly hương giảm khí hào!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Cửa lạch nghe triều buộc tạm thuyền,
Cách bờ văng vẳng tiếng chuông chiền.
Song bồng đêm khách mưa rì rã,
Vụng biển hơi thu sóng đảo điên.
Danh hão ngoài da, thân huyễn hoặc,
Kiếp trần trong mộng, chuyện huyên thiên.
Một đời quen nết chưa chừa được,
Xiêu giạt nào hao khí thiếu niên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Cửa khẩu buộc thuyền nghe sóng vang
Bờ kia văng vẳng tiếng chuông sang
Ba canh mưa dội bên thuyền khách
Mười trượng sóng cao thu gió tràn
Danh hão vứt ngoài thân cũng ảo
Phù dung đời bỏ giấc mơ tan
Cả đời giữ thói như ngày trước
Chẳng để sầu ly khí phách tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

về chữ thanh咱 đây là chữ gia/cha/ta

câu1 đúng là :Cảng khẩu thính triều tạm hệ đao với chữ thính 聽/聴 xin xem lại

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bao năm hồ hải hứng chưa tan,
Dạo khắp đất trời dạ nhẹ tênh.
Ngây ngất sắc xuân phô trước mắt,
Lạnh lùng tiếng sóng vỗ quanh giường.
Tháng năm qua vội đầu phơ bạc,
Trung hiếu giữ tròn dạ tựa gương.
Sự nghiệp đời ta chừng có mấy,
Lãi chăng? Ôi một chút danh suông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa khẩu nghe triều thuyền một con,
Bờ kia văng vẳng tiếng chuông còn.
Cửa thuyền mưa tưới ba canh suốt,
Vịnh biển sóng dâng mười trượng cao.
Danh hảo bỏ ngoài thân cũng ảo,
Phù dung đời mộng bỏ đi nào.
Giữ quen đời nết như ngày trước,
Đâu phải xa quê giảm khí hào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời