15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2006 03:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/02/2006 03:12

和友人煙霞寓興其一

蓬萊弱水杳無涯,
俗境低回髮半花。
雲外故居空蕙帳,
月中清夢遶山家。
心如野鶴飛天際,
跡似征鴻踏雪沙。
岩穴棲身何日是,
天門回首五雲賒。

 

Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 1

Bồng Lai Nhược Thuỷ diểu vô nha (nhai),
Tục cảnh đê hồi phát bán hoa.
Vân ngoại cố cư không huệ trướng,
Nguyệt trung thanh mộng nhiễu sơn gia.
Tâm như dã hạc phi thiên tế,
Tích tự chinh hồng đạp tuyết sa.
Nham huyệt thê thân hà nhật thị?
Thiên môn hồi thủ ngũ vân xa.

 

Dịch nghĩa

Non Bồng nước Nhược mịt mờ không bờ bến,
Cảnh tục quẩn quanh tóc đã hoa râm một nửa.
Nơi ở cũ ngoài mây, bỏ không trướng huệ,
Giấc mộng thanh đêm trăng, dạo quanh nhà trên núi.
Lòng như hạc nội bay giữa bầu trời,
Dấu tựa chim hồng dẫm trên bãi tuyết.
Ngày nào mới được về nương thân nơi hang đá,
Quay đầu nhìn cửa trời, năm thức mây đã xa.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bồng Lai, Nhược Thuỷ tít nơi đâu,
Cõi thế loay hoay bạc nửa đầu.
Nhà cũ mây trôi trơ trướng huệ,
Mộng thanh trăng dãi, dẫy non chầu.
Lòng như hạc nội ngang trời vút,
Dấu tựa chim hồng vượt tuyết đầu.
Hang núi nương thân đâu buổi tới,
Cửa trời năm sắc, ngóng mây cao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Bồng Lai Nhược Thuỷ ở đâu ta,
Cõi tục lần quanh tóc bạc pha.
Xóm cũ ngoài mây trơ trướng huệ,
Mộng suông dưới nguyệt quản quê nhà.
Lòng như cánh hạc lưng trời vút,
Dấu tựa chim hồng biển tuyết qua.
Hang núi nương mình bao được nhỉ?
Năm mây vời vợi cửa trời xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạt Cát

Bồng Lai, Nhược Thuỷ mịt không bờ,
Cõi tục lần hồi tóc bạc phơ.
Nhà cũ ngoài mây phai trướng huệ,
Xóm quê dưới núi đắm trăng mơ.
Lòng như hạc nội bay trời thẳm,
Dấu tựa hồng ngàn dẫm tuyết trơ.
Thân thế ngày nào nương động đá?
Năm mây ngoảnh lại cửa cung mờ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Non Bồng nước Nhược chẳng biên bờ
Cõi tục quay nhìn, tóc bạc phơ
Trướng huệ màn đơn treo chốn cũ
Trăng suông mộng nhẹ hướng quê nhà
Lòng như cánh hạc tung trời rộng
Dấu tựa chân hồng dẫm tuyết xa
Đợi mãi ngày về nương cảnh núi
Đế cung ơi, ngũ sắc mây mờ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Bồng Lai, Nhược Thuỷ ở nơi nào,
Cảnh tục loay hoay nửa bạc đầu.
Nhà cũ ngoài mây trơ trướng huệ,
Núi quê trong nguyệt quẩn chiêm bao.
Lòng như cánh hạc tung trời bổng,
Thân tựa chim hồng vết tuyết đâu?
Hang núi nương thân ngày ấy nhỉ!
Năm mây cửa ngọc cách xa sao.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non Bồng nước Nhược bến bờ không,
Nhìn xuống trần gian tóc trắng bông.
Nhà cũ mây xa màn huệ vắng,
Mộng say, trăng sáng núi quê mong.
Lòng như cánh hạc tung trời thẳm,
Dấu tựa chân hồng dẫm tuyết in.
Hang núi nương thân ngày đợi mãi,
Sắc mây cung khuyết vợi quay nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Non Bồng nước Nhược mấy bao la,
Cõi tục loay hoay tóc nửa hoa.
Chốn cũ ngoài mây suông trướng huệ,
Cơn mơ dưới nguyệt dạo non nhà.
Lòng như hạc nội tung trời rộng,
Dấu tựa chim hồng dặm tuyết nhoà.
Động núi ngày nao nương náu nhỉ,
Cửa trời quay lại ráng mây xa.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Bồng Lai Nhược Thuỷ chẳng bờ qua
Cảnh tục quay đầu tóc nửa ngà
Nơi cũ ngoài mây không trướng huệ
Lặng mơ trăng núi dạo quanh nhà
Lòng như hạc nội bay trời biếc
Dấu tựa chim hồng dẫm tuyết sa
Động đá ngày nào về ẩn được?
Cửa trời ngũ sắc ngoái mây xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời