25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2007 14:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/09/2008 21:20

和新齋韻

風流郡守文章伯,
喬木能憐我故家。
信美江山詩易就,
無情歲月眼將花。
干戈十載親朋少,
宇宙千年變故多。
客舍香塵春晝永,
騰騰清夢繞煙波。

 

Hoạ Tân Trai vận

Phong lưu quận thú văn chương bá,
Kiều mộc năng liên ngã cố gia.
Tín mỹ giang sơn thi dị tựu,
Vô tình tuế nguyệt nhãn tương hoa.
Can qua thập tải thân bằng thiểu,
Vũ trụ thiên niên biến cố đa.
Khách xá hương trần xuân trú vĩnh,
Đằng đằng thanh mộng nhiễu yên ba.

 

Dịch nghĩa

Quận thú là người phong lưu thuộc hạng đàn anh trong văn chương
Cây cổ thụ (cây cao) như ngài khiến tôi nhớ đến nhà (gia đình) tôi
Non sông rõ ràng đẹp khiến nguồn thơ dễ đến
Năm tháng qua vô tình mắt sắp lòa
Sau mươi năm loạn ít bạn bè còn lại
Nghìn năm nhiều biến cố xảy ra trong vũ trụ
Bụi (hồng) thơm có mãi nơi quán khách mùa xuân
Mộng nhẹ cứ lân la quanh chỗ ẩn dật (khói và sóng).


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Phong lưu quận thú hàng văn bá
Cổ thụ xui tôi nhớ cảnh nhà
Xinh đẹp non sông, thơ dễ gợi
Vô tình năm tháng mắt gần hoa
Mười năm ly loạn thân bằng thiếu
Chẳng tận càn khôn biến cố thừa
Nhuốm bụi hồng thơm xuân quán khách
Mộng luôn quất quít chốn yên hà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Quận thú phong lưu văn cự phách,
Cây cao thương tớ vốn nhà xưa.
Non sông thật đẹp thơ mau hứng,
Ngày tháng vô tình mắt sắp mờ.
Vũ trụ nghìn năm tang hải lắm,
Can qua một cuộc quyến bằng thưa.
Hương trầm quán khách ngày xuân diễn,
Giấc mộng yên ba cứ vẩn vơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tân Trai là ai?

Các bạn ơi, tôi đã cố gắng tìm Tân Trai là ai nhưng chưa được thành công. Ai có thể kể về ông ý ạ?

Đang học tiếng Việt
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Lưu truyền quận thủ văn tài ba
Cao nhã khiến ta nhớ cảnh nhà
Sông núi đẹp tươi thơ đến dễ
Vô tình năm tháng mắt dần loà
Mười năm loạn lạc thân bằng vắng
Vạn đại biến nhiều vũ trụ xa
Quán khách bụi hương xuân mãi mãi
Lâng lâng mộng nhẹ quấn yên hà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vẻ quận thú đáng hàng văn bá,
Nét tôn nghiêm xuôi nhớ nhà xưa.
Núi sông tươi đẹp nên thơ,
Tháng năm biến đổi mắt mờ thấy chi.
Mười năm loạn, còn gì thân thích,
Cõi nhân gian bỗng sịch đổi thay.
Mùa xuân quán khách hương say,
Mộng hồn lãng đãng phương trời khói mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quận thú văn chương hàng tài ba,
Cổ thụ khiến tôi nhớ đến nhà.
Cảnh đẹp non sông thơ dễ đến,
Vô tình năm tháng mắt sắp loà.
Mười năm loạn lạc bạn bè ít,
Vạn thuở biến cố nhiều xảy ra.
Thơm mãi bụi hồng xuân quán khách
Mộng thanh khói sóng cứ lân la.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời