Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 14:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/09/2008 23:10

賀捷其四

欺天罔上謂天高,
天網恢恢更莫逃。
戶外重山空設險,
林間棲鳥不歸巢。
蠻溪路遠紆鸞馭,
玉帳謀深出虎韜。
四海只今俱帖靜,
預知後逸本先勞。

 

Hạ tiệp kỳ 4

Khi thiên võng thượng vị thiên cao,
Thiên võng khôi khôi cánh mạc đào.
Hộ ngoại trùng sơn không thiết hiểm,
Lâm gian thê điểu bất quy sào.
Man khê lộ viễn vu loan ngự,
Ngọc trướng mưu thâm xuất Hổ thao.
Tứ hải chỉ kim câu thiếp tĩnh,
Dự tri hậu dật bổn tiên lao.

 

Dịch nghĩa

Dối Trời lừa vua rồi bảo rằng Trời cao
Lưới Trời lồng lộng khó mà trốn thoát
Núi non trùng điệp dựng ngay trước cửa cũng chẳng được gì
Chim ở ngay trong rừng còn không về tổ được
Khe núi gây khó khăn cho đường xe kiệu loan
Từ trong trướng ngọc đã có mưu lược xuất quân
Bốn bể từ nay sẽ yên tĩnh
Biết trước rằng muốn sau được nhàn tức trước phải nhọc.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Đổ lỗi Trời cao chẳng đến đâu!
Dối Trời gạt chúa, lưới trên đầu
Trước nhà núi dựng còn vô hiệu
Cạnh tổ chim nương chẳng được nào
Khe núi thêm phiền xe giá khó
Trướng rồng đã sẵn lược mưu sâu
Từ nay bốn bể bình yên cả
Nhọc trước tức nhàn sẽ đến sau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Dối trời rồi lại bảo trời cao,
Lồng lộng lưới trời trốn ngã nào?
Lớp núi hiểm sâu đều uổng cả,
Chim rừng tan tác biết về đâu.
Đường xa khe thẳm phiền loan giá,
Trướng ngọc mưu thần trổ hổ thao.
Bốn biển như nay yên lặng cả,
Cho hay "hậu dật" bởi "tiên lao".


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dối trời khinh chúa bởi trời cao,
Lồng lộng lưới trời dễ trốn sao.
Núi dựng xây thành nào chống nổi,
Chim bay vỡ tổ biết về đâu.
Suối khe gây khó xe loan tiến,
Trướng gấm sẵn bày mưu lược sâu.
Bốn biển từ nay yên lặng cả,
Nhọc nhằn lo trước ắt nhàn sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Dối trời lừa chúa bảo trời cao
Lồng lộng lưới trời trốn được sao
Trùng điệp núi non đâu phải hiểm
Chim không biết tổ đậu rừng nào
Đường xa suối lạ xe vua vướng
Trướng ngọc mưu sâu dụng Hổ thao
Bốn biển từ nay bình lặng cả
Nhàn sau phải tính trước gian lao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Dối trời lại mượn cớ trời cao,
Trời lưới bao la tránh được nào.
Ngoài cửa núi non suông hiểm trở,
Quanh rừng chim chóc tổ không vào.
Khe man lối thẳm vòng loan giả,
Trướng ngọc mưu sâu tỏ lược thao.
Bốn biển ngày nay yên lặng cả,
Nhàn sau bởi trước có gian lao.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dối trời lừa thánh bảo trời cao,
Lồng lộng lưới trời trốn lối nào.
Núi hiểm khe sâu đều chẳng được,
Chim rừng không thấy tổ đi vào.
Kiệu loan đi khó đường khe núi,
Trướng ngọc sẵn mưu có phép mầu.
Bốn bể từ nay sẽ tĩnh lặng.
Biết rằng trước nhọc mới nhàn sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời