Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 14:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/09/2008 23:08

賀捷其二

奸臣賊子罪難容,
到底終投憲網中。
窮壤豈堪延喘息,
大庭應已奏膚公。
角聲萬里溪山月,
旗腳千岩草木風。
四海永清從此始,
榑桑早辨掛天弓。

 

Hạ tiệp kỳ 2

Gian thần tặc tử tội nan dung,
Đáo để chung đầu hiến võng trung.
Cùng nhưỡng khởi kham diên suyễn tức,
Đại đình ưng dĩ tấu phu công.
Giốc thanh vạn lý khê sơn nguyệt,
Kỳ cước thiên nham thảo mộc phong.
Tứ hải vĩnh thanh tòng thử thỉ,
Phù tang tảo biện quải thiên cung.

 

Dịch nghĩa

Bầy tôi làm giặc khó dung tha
Chung cuộc rồi cũng sa vào lưới
Đất cũng chẳng lẽ để chúng toi thóp mãi
Cho nên triều đình đã báo tin thắng trận lớn
Tiếng tù và vang lên muôn dặm dậy ánh trăng khe núi
Bóng cờ cùng cây cối lay trong gió khoảng nghìn non
Từ nay bốn bề sẽ yên lặng mãi
Cây cung trời sớm mắc trên cây phù tang.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Ôi bầy tặc tử! Khó dung gian!
Lưới pháp đành sa, đã sẵn giàn
Tận đất tàn hơi, thân mãi rúc
Về triều thắng trận tin đà loan
Dưới trăng núi, ốc rền khắp chốn
Trong gió cây, cờ phất rỡ ràng
Bốn bể từ nay yên lặng mãi
Cung trời sớm mắc nhánh phù tang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Gian thần tặc tử tội không tha,
Chẳng thoát sau cùng lưới pháp sa.
Hang thẳm há cho thoi thóp mãi,
Sân triều nên đã báo công ra.
Trăng khe muôn dặm vang sừng ốc,
Cờ xí nghìn non phất cỏ hoa.
Bốn biển từ đây yên lặng cả,
Cung trời sớm được nghỉ xông pha.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gian thần phản loạn tội không tha
Rốt cuộc sa vào lưới pháp gia
Tận đất sao cho thoi thóp mãi
Triều đình đã báo thắng ngoài xa
Kèn vang vạn dặm trăng khe núi
Cờ phất ngàn non thảo mộc hoà
Bốn bể từ nay yên định mãi
Phù tang cung mắc lệnh truyền ra.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tôi gian con giặc tội khôn dung,
Lưới pháp rồi ra chẳng thoát vòng.
Đâu để hơi tàn lâu đất hẹp,
Đã giờ hội nhạc rộn tâu công.
Muôn trùng tiếng ốc lay tràng núi,
Nghìn đỉnh cờ bay động gió rừng.
Bốn biển từ đây yên định mãi,
Phù tang cây ấy sớm treo cung.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gian thần tặc tử tội không tha
Chung cuộc rồi bay cũng lưới sa
Cuối đất hơi tàn đâu rúc mãi
Trong triều tin thắng được ban ra
Ốc rền vạn dặm xao trăng núi
Cờ phất ngàn non động bóng tà
Bốn biển từ nay yên lặng mãi
Cung trời sớm cất chẳng dùng qua

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bầy tôi làm giặc khó dung tha,
Sao khỏi phạm vào luật nước nhà.
Đất chẳng dung cho thoi thóp mãi,
Triều đình đã báo khải hoàn ca.
Tù và vang dậy trăng khe núi,
Cờ xí nghìn non lay cỏ hoa.
Bốn bể từ nay yên tĩnh mãi,
Cung trời sớm mắc phù tang xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Gian thần phản tặc sao mà thoát
Lồng lộng lưới trời phút cáo chung
Dưới đất kẻ gian quỳ chịu tội
Trên triều chư tướng tấu dâng công
Ngàn non cờ lượn cùng cây cỏ
Vạn dặm trống rền khắp núi sông
Bốn biển từ rày thôi dậy sóng
Cung trời treo thõng dưới vầng đông.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời