夏日漫成(傳家舊業只青氈)

傳家舊業只青氈,
離亂如今命苟全。
浮世百年真似夢,
人生萬事總關天。
一壼白酒消塵慮,
半榻清風足午眠。
惟有故山心未斷,
何時結屋向梅邊。

 

Hạ nhật mạn thành (Truyền gia cựu nghiệp chỉ thanh chiên)

Truyền gia cựu nghiệp chỉ thanh chiên,
Ly loạn như kim mệnh cẩu tuyền.
Phù thế bách niên chân tự mộng,
Nhân sinh vạn sự tổng quan thiên.
Nhất hồ bạch tửu tiêu trần lự,
Bán tháp thanh phong túc ngọ miên.
Duy hữu cố sơn tâm vị đoạn,
Hà thì kết ốc hướng mai biên.

 

Dịch nghĩa

Sản nghiệp cũ nhà truyền lại chỉ có tấm chiên xanh
Ly loạn mà thân này tạm được toàn vẹn
Cuộc đời trăm năm bềnh bồng như giấc mộng
Muôn việc ở đời đều do lòng trời
Một bầu rượu trắng đủ tiêu niềm tục luỵ
Nửa giường gió mát cũng đủ để ngủ trưa
Chí có núi quê là lòng luôn nhớ không dứt
Bao giờ mới được (về) cất nhà bên gốc mai?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Chăn xanh một tấm, của lưu nhà
Ly loạn thân này tạm vượt qua
Trôi nổi trăm năm đời mộng ảo
Nên hư vạn sự ý trời già
Rượu đầy hũ, tan cơn sầu muộn
Gió nửa giường, ngon giấc ngủ trưa
Duy có non quê là nhớ mãi
Chừng nao lều được cất bên hoa ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Truyền gia nghiệp cũ chiếc chiên thôi,
Loạn lạc mà nay sống tạm rồi.
Cõi thế trăm năm âu giấc mộng,
Cuộc đời muôn việc thảy lòng trời.
Rượu suông một nậm sầu tiêu hết,
Gió mát lưng giường trưa ngủ chơi.
Bui có non quê lòng chửa dứt,
Bao giờ lều chụm cạnh chồi mai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Nhà truyền nghiệp cũ tấm chăn xanh
Loạn lạc thân an cũng tạm đành
Chìm nổi trăm năm đời ảo mộng
Kiếp người muôn việc tại thiên thanh
Một hồ rượu trắng tiêu phiền luỵ
Trưa ngủ nửa giường gió mát lành
Chỉ có non xưa lòng chửa dứt
Bao giờ nhà dựng cạnh mai xanh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghiệp nhà lưu lại tấm chăn đơn,
Ly loạn thân may tạm vẹn lành.
Cuộc thế trăm năm tuồng mộng ảo,
Đời người muôn sự ý trời xanh.
Một bầu rượu trắng tan sầu lụy,
Nửa chiếc giường thưa đượm giấc nồng.
Duy có non quê lòng nhớ mãi,
Bên hoa lều dựng thỏa niềm mong.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Chiên xanh một tấm nghiệp nhà xưa,
Loạn lạc may toàn tính mệnh ta.
Cuộc thế trăm năm như mộng thoảng,
Đời người muôn việc tự trời ra.
Rượu trong một nậm tan niềm tục,
Gió mát lưng giường đẫy giấc trưa.
Duy chốn non quê vương vấn mãi,
Gốc mai bao nữa dựng gian nhà?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà truyền sản nghiệp tấm chăn xanh,
Ly loạn thân này tạm vẹn toàn.
Cuộc thế trăm năm như giấc mộng,
Ơ đời muôn việc do trời xanh.
Một bầu rượu trắng tiêu sầu luỵ,
Trưa ngủ lưng giường gió mát lành.
Chí có núi quê lòng mãi nhớ
Bao giờ nhà tựa gốc mai lành?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời