12.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 11:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/04/2010 08:20

夏日漫成

雨過庭柯長綠陰,
蟬聲宮徵奏虞琴。
窗前黃卷公媒睡,
戶外青山故索吟。
晝靜乾坤寬道思,
人間名利醒初心。
回頭三十年前事,
夢裡悠悠更莫尋。

 

Hạ nhật mạn thành (II)

Vũ quá đình kha trưởng lục âm,
Thiền thanh cung chuỷ tấu Ngu cầm.
Song tiền hoàng quyển công môi thuỵ,
Hộ ngoại thanh sơn cố sách ngâm.
Trú tĩnh càn khôn khoan đạo tứ,
Nhân gian danh lợi tỉnh sơ tâm.
Hồi đầu tam thập niên tiền sự,
Mộng lý du du cánh mạc tầm.

 

Dịch nghĩa

Mưa tạnh, cành cây ngoài sân thêm sắc xanh
Tiếng ve ngâm như tấu nhạc vua Ngu Thuấn
Trước song cửa cuốn sách vàng ru giấc ngủ
Ngoài kia núi non xanh biếc giục ngâm thơ
Ngày lặng, trong trời đất gieo ý đạo
Người nhàn đã giác ngộ về lòng ham danh lợi buổi đầu
hồi tưởng lại công việc ba mươi năm về trước
Trong mộng mịt mù khó thể tìm lại được.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Cành thắm rợp sân lúc tạnh mưa
Như cung đàn Thuấn, giọng ve đưa
Sách vàng bên triện càng ru ngủ
Núi biếc ngoài kia gợi hứng thơ
Ngày lặng, Đạo tôn, trời đất rộng
Thân nhàn mộng tỉnh lợi danh xưa
Ba mươi năm trước từng bao việc
Cũng khó tìm trong mộng mập mờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Cành rợp cây sân lúc tạnh mưa,
Tiếng ve xang xế dạo cung tơ.
Bên song sách khéo làm mồi ngủ,
Trước ngõ non xanh vẫn giục thơ.
Ngày lặng càn khôn khoan ý đạo,
Người nhàn danh lợi tỉnh lòng xưa.
Quay đầu ba chục năm về trước,
Trong mộng tìm đâu chỉ mập mờ.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Cung Chuỷ

Chú thích có ghi:
cung chuỷ
Hai âm trong ngũ âm (cung, thương, giốc, chủy, vũ) thuộc ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), theo thứ tự trên mỗi cung (âm) liên quan đến một chất trong vũ trụ. Âm nhạc Đông phương dựa theo thể ngũ cung này
(có thể tương đương với Do, Ré, Fa, Sol, La trong âm nhạc Tây phương).
Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du có hai câu 31-32 như sau về tài nhạc thủ của Thúy Kiều: "Cung thương lầu bậc ngũ âm, Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương".
Xin lạm bàn, thật ra:
Ngũ âm không phải là tương đương với cao độ Do, Ré, Fa, Sol, La trong âm nhạc Tây phương).
Mà tương đương với Điệu thức, Gam. Ta gọi là Điệu thức 5 âm, không có âm cảm (bậc 7 với chủ âm), không có quãng bán cung.
Ví dụ:
Nếu chỉ lấy 5 nốt nhạc :Do, Ré, Mi, Sol, La
Cung sẽ có âm chủ là Do, tương đương Do Trưởng. Hợp âm là Do, Ré, Mi, Sol, La, Đo.
Vũ có âm chủ là La, tương đương La thứ. Hợp âm là  La, Đo, Ré, Mi, Sol,La.
Thương (Re), Giốc (Mi), Chuỷ (Sol) là Điệu thức không tương đương với Điệu thức Phương tây.

Hà Như.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mưa tạnh cây sân đậm sắc mơ,
Thuấn Nghiêu trầm bỗng ve rung tơ.
Trước song đọc sách ru cơn ngủ,
Ngoài cửa nhìn non gợi hứng thơ.
Ngày lặng đất trời tăng ý đạo,
Cõi người danh lợi tỉnh lòng sơ.
Ba mươi năm trước bao nhiêu việc,
Như mộng tìm đâu chốn mịt mờ !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài sân cành lục lúc tan mưa,
Ran tiếng ve ngâm khúc nhạc xưa.
Bên cửa sách vàng ru mộng thắm,
Ngoài song núi biếc gợi hồn thơ.
Thân nhàn mộng tỉnh xa danh lợi,
Ngày mát lòng ngay hợp đất trời.
Ngoảnh lại ba mươi năm chuyện trước,
Mịt mù hư ảo đã quên rồi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cây tạnh mưa rào bóng toả ra,
Gió nam dìu dặt tiếng ve ca.
Sách vàng ru ngủ bên song cửa,
Núi biếc đòi thơ trước cổng nhà.
Lặng giữa đất trời tràn tứ đạo,
Nhàn xa danh lợi gặp lòng xưa.
Ba mươi năm trước quay đầu lại,
Chuyện cũ khôn tìm giữa cõi mơ.


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây sân xanh sắc lúc tan mưa,
Tấu nhạc Thuấn Ngu ve rộn đưa.
Trước cửa sách vàng ru giấc ngủ,
Núi non xanh biếc giục ngâm thơ.
Đất trời ngày lặng gieo lời đạo,
Giác ngộ ngồi nhàn danh lợi xưa.
Nhớ việc ba mươi năm lúc trước,
Mịt mù tìm lại khó trong mơ.

15.00
Trả lời