Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
9 bài trả lời: 9 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 19:25, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/09/2008 23:26

舟中偶成其二

海角天涯肆意遨,
乾坤到處放吟毫。
漁歌三唱煙湖闊,
牧笛一聲天月高。
清夜憑虛觀宇宙,
秋風乘興駕鯨鰲。
悠然萬事忘情後,
妙理真堪付濁醪。

 

Chu trung ngẫu thành kỳ 2

Hải giác thiên nhai tứ ý ngao,
Kiền khôn đáo xứ phóng ngâm hào.
Ngư ca tam xướng yên hồ khoát,
Mục địch nhất thanh thiên nguyệt cao.
Thanh dạ bằng hư quan vũ trụ,
Thu phong thừa hứng giá kình ngao.
Du nhiên vạn sự vong tình hậu,
Diệu lý chân kham phó trọc lao.

 

Dịch nghĩa

Góc biển chân trời mặc ý rong chơi
Trong cõi trời đất đến đâu cũng phóng bút làm thơ
Chài ca mấy khúc, khói hồ rộng mênh mông
Sáo mục đồng trổi lên một tiếng, trăng trời cao
Đêm thanh ngự lên hư không mà ngắm xem vũ trụ
Gió thu thừa hứng cỡi kình ngao
Muôn việc đời dằng dặc sau khi quên hết
Thấy lẽ huyền diệu thật đáng phó cho chén rượu đục

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Góc biển chân trời mặc tự do
Càn khôn đâu chẳng viết thành thơ
Ca chài vang vọng, khói lan rộng
Sáo mục lên cao, trăng vút mơ
Đêm lặng hư không xem vũ trụ
Gió thu hứng khởi cỡi kình ngư
Việc đời dằng dặc quên đâu hết
Diệu lý tay nâng rượu một vò

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Góc biển chân mây, thỏa bước hào,
Kiền không đâu cũng hứng thơ trào.
Ca chài sớm nổi hồ lan rộng,
Sáo mục chiều vang trăng vút cao.
Ðêm vắng khoảng không vang vũ trụ,
Gió thu cơn hứng cưỡi kình ngao.
Sau khi muôn vật lâng lâng trút,
Gửi chén quỳnh kia lẽ nhiệm mầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Chân trời góc biển bước khinh khinh
Khắp xứ đề thơ thỏa ý bình
Ngư phủ hò vang hồ khói thoảng
Mục đồng sáo dội cõi trăng thanh
Kề đêm vắng, ngắm xem trời đất
Ngỡ gió thu đưa cưỡi ngạc kình
Nhẹ nhõm tinh thần, quên thế sự
Nhiệm mầu sẵn có chất men quỳnh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Góc biển bên trời mặc ý chơi,
Đến đâu cũng phóng bút ngâm hoài.
Ông chài hồ rộng ba câu hát,
Chú mục trăng cao một tiếng còi.
Đêm vắng tựa không xem tạo biếu,
Gió thu thừa hứng cưỡi kình bơi.
Lâng lâng muôn việc khi quên hết,
Lẽ nhiệm đành nhường chén rượu thôi.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Góc bể chân trời mặc sức chơi
Vịnh ngâm thoả thích khắp nơi nơi !
Ca ngư hồ rộng vang sương khói
Sáo mục trăng cao vọng khắp trời !
Đêm vắng tựa không nhìn vũ trụ
Gió thu theo hứng cưỡi kình bơi !
Thản lòng muôn việc rồi qua hết
Kỳ diệu âu nhờ chén rượu thôi !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chân trời góc bể thỏa rong chơi
Phóng bút đề thơ khắp mọi nơi.
Ngư phủ khúc ca hồ khói thoảng,
Mục đồng tiếng sáo ánh trăng khơi.
Gió thu mượn cưỡi lưng kình ngạc,
Đêm vắng kề xem vẻ đất trời.
Lãng đãng chuyện qua đâu nhớ nữa,
Nhiệm màu chén rượu chuốc lên môi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chân trời góc biển ngao du khắp
Phóng bút làm thơ cả đất trời
Hồ rộng khói chài ba điệu hát
Trăng cao tiếng sáo một âm khơi
Đêm thanh hư ảo xem trời đất
Thu tựa gió lên cưỡi cá voi
Dằng dặc đời sau quên mọi sự
Rượu vò trong đục lẽ huyền cơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Góc biển chân trời mặc ý chơi,
Bút thơ trời đất thoả nơi nơi.
Hát chài ba lượt lan hồ khói,
Sáo mục vừa vang vút nguyệt trời.
Đêm vắng dựa không coi vũ trụ,
Gió thu nhân hứng cưỡi ngao voi.
Lâng lâng muôn việc tình quên cả,
Lẽ nhiệm màu nên chuốc rượu rồi.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Góc biển chân trời mặc ruổi chơi,
Làm thơ đâu cũng cõi riêng trời.
Chài ca mấy khúc khói hồ rộng,
Vang sáo mục đồng trăng mọc cao.
Đêm ngự hư không nhìn vũ trụ,
Gió thu thừa hứng cỡi kình ngao.
Việc đời dằng dặc sau quên hết,
Chén rượu phó cho lẽ nhiệm mầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời